• Frans Tol
  • BergCS

Ontwikkelaar wil Project Zuiderdreef aanpassen

NIEUW-VENNEP Op 11 mei 1925 diende landbouwer G.Boot, die zelf op de Sloterweg Zuid 673 woonde, een verzoek in voor de bouw van een woonhuis met schuur aan de Hoofdweg 1410. Dit verzoek werd begeleid met een verzoek tot vergunning op 9 juni 1925 en een verzoek voor een bewijs van voltooiing op 9 september 1925. Dat bewijs zou op 15 september 1925 bekrachtigd moeten zijn. Kosten van de nieuwbouw op het perceel met een grootte van 23 are en 60 centiare werden geschat op 3.000 gulden. Wat er daarna gebeurde is nog in onderzoek. Zeker is dat dit huis met schuur op 1 september 2006 door Anna Petronella Maria Josefine Beelen, die de echtgenote was van Hubertus Simon Maria van Maris, voor een initiële prijs van 900.000 euro verkocht werd aan de ontwikkelingsmaatschappij Meerschip B.V. die statutair gevestigd was in Hoofddorp. Het terrein zou gebruikt moeten worden voor de bouw van één of meerder woonappartementsgebouwen.

Frans Tol

Ook zeker is dat projectontwikkelaar Nico Donker uit Laren dit kavel, waarop het afgebrande witte huis dat eens aan het echtpaar van Maris-Beelen toebehoorde en vanwege de vele daar indertijd geplante bloembollen wel Klein Keukenhof genoemd werd, tijdens een veiling op 29 december 2014 gekocht heeft. Donker: "Een maand later was ik echt de eigenaar en ben daarna direct aan de slag gegaan met bouwtekeningen. In februari dat jaar al heb ik die plannen ingediend met een haalbaarheidstoets gekoppeld aan gemeentelijke wensen betreffende afrastering, energieneutrale bouw zonder gas e.d. Dat plan ging toen al over 5 afzonderlijke woningen. De toestemming daarvoor kwam in juli. Ik moet zeggen dat ik mij inderdaad met dit plan voor de bouw van de vijf woningen in het 'Project Zuiderdreef' danig vergist heb in de kosten van de materialen die wij voor die woningen bedacht hadden. Bedacht met  bijvoorbeeld de duurste stenen en de duurste kozijnen was het plan gewoon te ambitieus." 

De projectontwikkelaar vertelde dat hij na de verkoop van twee van de vijf woningen eens goed is gaan doorrekenen wat die ambities hem nog zouden opleveren: "Toen kwam ik tot de conclusie dat dit het niet zou worden. Dus heb ik het project afgeblazen. Nu heb ik de gemeente toestemming gevraagd om het terrein als vijf losse kavels te verkopen. Wel met één toegang, maar die zou dan nu aan de Zuiderdreef zijn en dat is al een hele vooruitgang." 

De kosten van de kavels moet hij nog exact berekenen: "Maar ik denk aan ongeveer twee ton per kavel. Dat zijn dan wel kavels die in grootte variëren van ruim 400m2 tot ruim 500m2. Wij willen dus nu dat belangstellenden zelf gaan bouwen." Donker geeft aan dat de gemeentelijke verwerking van een bestemmingsplanwijziging normaal zo'n 25 weken duurt: "Maar met een versnelde procedure kan misschien helpen. Dat zou misschien kunnen omdat ik de opstelling van de ambtenaren hier enorm positief vind. Maar zo'n procedure verloopt altijd trager dan je zou willen. Ik hoop dat deze aanvraag sneller gaat." 

Wel moeten toekomstige kopers er volgens Donker akkoord mee gaan dat zij nu en dan overlast zullen hebben van het aangrenzende feestterrein omdat daar festiviteiten (zoals de komst van circussen, de feestweek en andere activiteiten) zullen plaatsvinden: "Ik hoop dat de huidige situatie dan snel zal verbeteren. Dat moet haast wel want ik word hier regelmatig over benaderd." 

Nico Donker beloofde het Witte Weekblad regelmatig te zullen informeren.