• Ton Dijkstra

Onrust in Rijsenhout over komst biomassacentrale

RIJSENHOUT In Rijsenhout is onrust ontstaan over de komst van een grote biomassacentrale op het terrein van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Fractievoorzitter Johan Rip van de HAP heeft het college er schriftelijke vragen over gesteld.

Volgens Rip wil Meerlanden op korte termijn een vergunning aanvragen voor de installatie, die bedoeld is om biomassa om te zetten in energie. Meerlanden wil met deze energie een deel van de panden op Schiphol-Rijk van energie voorzien, waardoor ze geen aardgas meer hoeven te stoken. 

SCHOORSTENEN Volgens omwonenden komt de centrale op nog geen 100 meter van de eerste woningen. De nieuwe centrale zou een pand van 25 bij 35 meter en 12,5 meter hoogte moeten worden, met drie schoorstenen van 15 meter hoogte en twee watersilo's van 14 meter hoog. De centrale moet 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel zijn. 

Enkele omwonenden hebben een brief van Meerlanden ontvangen waarin staat dat de nieuwste filters worden gebruikt om alle vervuilende stoffen eruit te halen. Toch is er onrust ontstaan over de komst van de installatie.

GESPANNEN VOET De fractie van de HAP zegt die onrust te delen, zeker na de eerdere klachten over stankoverlast van niet zo heel erg lang geleden. Volgens de partij blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat biomassacentrales de grootste milieuvervuilers van dit moment zijn en meer CO2 uitstoten dan steenkoolcentrales. De HAP vindt dat een biomassacentrale op gespannen voet staat met het woongenot van omwonenden en de leefbaarheid in de omgeving aantast.

Johan Rip wil van het college weten of het op de hoogte is van de plannen van Meerlanden en of er al een omgevingsvergunning is aangevraagd. Hij is ook benieuwd welke dorpsbewoners op de hoogte zijn gebracht van de plannen en of de dorpsraad van Rijsenhout is geïnformeerd.