• Het Fort bij Aalsmeer.

    Archief

Noord-Holland schoont lijst met provinciale monumenten op

HAARLEMMERMEER De provincie Noord-Holland heeft de provinciale monumentenlijst aangepast. De lijst telde in 2011 nog 620 objecten maar is nu teruggebracht tot 500 monumentale objecten. Ook in Haarlemmermeer zijn er uiteraard een aantal te vinden.

Er zijn in Nederland rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten maar ook provinciale monumenten. In de provincie Noord-Holland telde die lijst enkele jaren geleden nog 620 objecten, maar er is besloten deze wat in te korten. De provincie heeft er voor gekozen zich vooral te richten op het behoud en de ontwikkeling van monumenten die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en dat heeft gevolgen voor de monumenten die af zijn gevallen, omdat eigenaren van deze objecten straks geen aanspraak meer mogen maken op provinciale subsidies en laagrentedragende leningen. 

STELLING In Haarlemmermeer zijn de overgebleven provinciale monumenten vooral onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Zo staat het Fort bij Aalsmeer in Rijsenhout op de lijst, net als de schutsluis met inlaatduiker en de nevenbatterij die bij het fort horen. Ook het Fort bij Hoofddorp en een aantal bijbehorende objecten en het Fort bij Vijfhuizen zijn onderdeel van de lijst. De gehele lijst is hier te vinden.