• Dorpsagent Thijs Stut kreeg ter afscheid een mooie bos bloemen van de dorpsraad.

    Frans Tol

Noodkreet uit Abbenes

ABBENES Tijdens de open jaarvergadering van de Dorpsraad 16 mei stonden de Duinlanderweg/Poelweg en dorpshuis Het Praatpunt als belangrijkste bespreekpunten op de agenda. Maar door de inbreng van dorpsgenoten kwamen er nog meer punten naar voren die voor de leefbaarheid van een klein dorp in een sterk groeiende omgeving van groot belang zijn.

Zo bracht Henk Weusthof de alsmaar toenemende verkeersdruk op Abbenes ter sprake en ontstond er na de inbreng van Rob Vreeburg over het toewijsbeleid van woningen door Ymere een hele discussie.

BEAMER Met een nieuwe beamer werd het doorspitten het jaarverslag van 2018 eenvoudig en konden er al scrollend opmerkingen worden doorgegeven. Dorpsraadvoorzitter Bas van Eerden deelde daarna mee dat Marlise Hof tot vast dorpsraadlid benoemd kon worden. Hij had ook een gesprek met wethouder Marja Ruigrok over de Duinpolderweg: 'Die komt er wel maar niets ligt nog vast. Om het waterberginggebied te sparen zal de Poelweg wel iets richting Abbenes moeten opschuiven. Met al het verkeer dat er straks vanuit Lisserbroek en Getsewoud-West gaat komen hebben wij zo onze bedenkingen.'

Nu beheerder Tiny Elshout met pensioen gaat wordt er nagedacht over de toekomst van dorpshuis: 'Zeker is dat ons dorpshuis blijft bestaan.' Penningmeester Theo Hoogkamer meldde een gezond financieel beeld van de balans van dorpsraad en dorpshuis: 'De inkomsten van het dorpshuis zijn wel altijd wat groter als het Nederlands Elftal zich kwalificeert. Daardoor hebben wij de barprijzen iets moeten verhogen. Daar staat tegenover dat de energiekosten beter te beheersen zijn sinds wij slimme meters hebben.'

HANDTEKENINGACTIE Bart van Riet bedankte voor een gift aan de Heijevereniging: 'Het grafmonument staat er erg netjes bij.' Het monument behoort tot een van de Parels van de Polder. Erica van de Berg bedankte iedereen namens de Oranjevereniging: 'Het was een succesvol jaar.' Dat was het ook volgens Tiny Bootsman voor de Kerkeraad: 'Dankzij de viering van het 150 jarig bestaan.' Adriënne van Beinum verlaat de basisschool. Zij gaat in Hoofddorp werken: 'De lijnen zijn uitgezet die belangrijk zijn voor de groei van de school. Het aantal leerlingen is met 65 kinderen stabiel.' Afscheid was er ook van dorpsagent Thijs Stut: 'Ik ga met pensioen maar heb hier heel fijn gewerkt.'

Er kwamen daarna zaken ter sprake zoals bomenkap, rattenoverlast, geluidsoverlast ('Die aanvliegroutes moeten wel meer langs dan over Abbenes.'), gezondheidsklachten ('Gegevens wijzen uit dat er relatief hier veel bewoners met kanker zijn.'), parkeerproblemen ('Bij half op de stoep levert dat bekeuringen op van handhavers, maar bij heel op weg kan er niemand meer door.') en snelheidsduivels ('Bij 30 km valt er niet te handhaven en van chicanestroken gaan mensen een spelletje maken.').

GEZINNEN Rob Vreeburg: 'Vrijkomende woningen worden door Ymere toegewezen aan grote gezinnen van buiten. Die zijn hier ontheemd en doen vooralsnog niet mee met activiteiten. Kun je een dorp daarmee belasten? Daarom zijn we een handtekeningenactie gestart en hebben nu al 200 handtekeningen. Want onze jeugd trekt het dorp uit en nieuwbouw is er niet. We zijn een dorp en we moeten als dorp toch kunnen blijven draaien!'

Frans Tol