• Jos van Rooijen

Nog veel vragen over nieuw systeem afvalinzameling

HOOFDDORP Het beoogde nieuwe systeem om afval in te zamelen in de gemeente roept zowel bij inwoners als de politiek nog heel veel vragen op. Dat bleek vorige week tijdens een langdurige discussie in de gemeenteraad. Het urenlange debat verliep zo nu en dan chaotisch.

De gemeente heeft geruime tijd proef gedraaid met het systeem om de hoeveelheid afval drastisch terug te draaien en uiteindelijk te verwerken in grondstof. Er waren drie proefwijken in Floriande in Hoofddorp, Linquenda in Nieuw-Vennep en in Rijsenhout. Inwoners waren over het algemeen goed te spreken over de proef. De opzet is nu dat de werkwijze over de hele gemeente wordt 'uitgerold'.

TAKKENRONDES Er is echter nog veel onduidelijk. Een inwoonster van Rijsenhout zette aan het begin van het debat de toon door te stellen dat de gemeente ter elfder ure de frequentie van het aantal ophaalrondes voor tuinafval weer heeft aangepast. Verder worden de zogeheten takkenrondes tegen de wensen van veel bewoners afgeschaft. “We willen de rondes graag houden.”

Ook bij de raadsfracties was het niet allemaal hosanna wat de klok sloeg. Zo hadden sommige partijen er moeite mee dat het tuinafval in de nieuwe opzet wordt gescheiden van etensresten.

BELASTEND Als inwoners straks optimaal hun huisvuil willen scheiden, staan er vier verschillende bakken in hun voor- of achtertuin. Meerdere fracties vinden dat te veel van het goede. Bovendien moeten al die verschillende bakken ook weer worden opgehaald. “Het is heel belastend elke dag die vrachtwagens van Meerlanden door je straat”, zo sprak GroenLinks-raadslid Els Berk.

Fractievoorzitter Mariette Sedee van het CDA vond het voorstel beslist niet voldragen en stelde daarom voor om er volgend jaar door de nieuwe gemeenteraad over te laten beslissen. Ook VVD-raadslid Rob Koster vroeg aan zijn collega's van de andere partijen of zij meenden dat deze raad wel een beslissing kan nemen of dat het besluit dient te worden uitgesteld.

CHAOTISCH Dat leidde tot een chaotische situatie die ook al duidelijker werd doordat het college de raad verschillende keuzen heeft voorgelegd. Fractievoorzitter Joost Koomen van D66 was op zich wel voor een spoedige beslissing, maar de keuze van zijn fractie kon hij niet geven omdat zijn deskundige fractiegenoot er niet was. Dat zette weer kwaad bloed bij HAP-raadslid Sophie van de Meeberg, die meende dat zowel de VVD als D66 het collegevoorstel niet serieus nam.

Volgens wethouder John Nederstigt hoeft de invoering helemaal niet te worden uitgesteld, omdat die toch zo'n 1,5 jaar gaat duren. Mochten er kinderziekten optreden, dan kan er altijd worden ingegrepen, aldus de wethouder. Of die geruststelling voor een raadsmeerderheid voldoende is om in te stemmen met het nieuwe systeem zal blijken bij de stemming volgende week.