• Bianca Fenne

Nog geen plannen brug | 'Zo dwing je te denken over alternatieven'

Bianca Fenne

LISSERBROEK De gemeenten Lisse en Haarlemmermeer organiseerden vorige maand een informatiebijeenkomst over de verkeersproblematiek bij de Lisserbrug. De verwachting was dat er concrete plannen op tafel zouden komen. Dat viel echter tegen. De ruim 100 aanwezige Lisserbroekers, en tientallen mensen uit Lisse, kregen niet veel meer te horen dan dat de gemeente de mogelijke oplossingen gaat onderzoeken.

"Ik noem die bijeenkomst een aanfluiting", aldus Bert Mens, voorzitter van de dorpsraad Lisserbroek. "Wethouder Derk Reneman wilde graag zelf bekendmaken wat hij ging doen aan de verkeerssituatie, als onderdeel van het hele woningbouwplan. We hoopten dat hij die vraag ook zou beantwoorden. Reneman vertelde dat, als resultaat van het verkeersonderzoek in april dit jaar, het probleem wel bekend is, maar gaf geen oplossingen, ontweek de vragen uit het publiek en verwees daarvoor naar de medewerkers van de gemeente die na de pauze vragen zouden beantwoorden. Een deel van de aanwezigen was er al snel klaar mee en vertrok. Degene die wel bleven werden ook niet veel wijzer.

Het besluit over de busbrug, waar eerder het nodige over te doen was, is voorlopig vooruit geschoven. "Daar wordt pas weer naar gekeken als er een besluit is over de aanleg van de Duinpolderweg", zegt Mens. "De andere mogelijkheid, een nieuwe brug over de Ringvaart ter hoogte van de Tweedee Poellaan, aansluitend op de A44, moet nog onderzocht worden. Die optie geniet wel de voorkeur van de dorpsraad en de inwoners, maar het lijkt er op dat de gemeente hun geld liever ergens anders aan besteed."

Toch was de bijeenkomst volgens Mens niet helemaal voor niets. De dorpsraad van Lisserbroek heeft een belangrijke voorwaarde op tafel gelegd voor de geplande nieuwbouw in het dorp; de bestaande dorpskern moet één geheel vormen met de nieuwbouw. De Lisserbroekerweg, met daarlangs de geluidswal, doorsnijdt dat geheel.

"De wethouder heeft al eerder toegezegd serieus na te willen denken over afwaardering van die weg. In plaats van een grote, doorgaande weg zou het een gewone straat moeten worden, zoals de Bennebroekerweg in Zwaanshoek. Daarmee voorkom je dat de nieuwbouw straks een apart deel van Lisserbroek wordt en bovendien wordt de Lisserbrug, de Kanaalstraat en de Broekweg minder belast. Zo dwing je jezelf ook om na te denken over alternatieven. Vorige week hebben wij de wethouder per brief gevraagd de afwaardering in de gemeenteraad voor te leggen en hier besluiten over te nemen. Dat besluit kan dan als basis dienen in het onderzoek naar verdere mogelijkheden de verkeerssituatie bij de brug te verbeteren. Zodra het zeker is dat die afwaardering er, vóór de oplevering van het eerste nieuwe huis, gaat komen, zullen wij de verdere plannen voor de nieuwbouw presenteren."

Op de foto: Zicht op het kruispunt Lisserbroekerweg.