• Van links af: Bea van Doorn (Alert), wethouder Mieke Booij (gemeente) en Danny Wijnbelt (Eigen Haard)

    Jur Engelchor

'Honderden betaalbare woningen erbij in Haarlemmermeer'

HAARLEMMERMEER Gemeente, woningcorporatie Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert hebben in zogenaamde 'prestatieafspraken' het voornemen uitgesproken de komende jaren betaalbare woningen te gaan bouwen, waarbij het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid, maar ook over wonen voor specifieke doelgroepen en de kwaliteit van de woningen.

Het is de eerste prestatieovereenkomst die betrokken partijen met elkaar sluiten. Met het complex Lincolnpark in Hoofddorp heeft Eigen Haard haar eerste project in Haarlemmermeer gerealiseerd. De 225 woningen zijn inmiddels opgeleverd. In 2020 wordt een bewonerscommissie Lincolnpark opgericht.

Het aantal beschikbare woningen is beperkt en er is sprak van schaarste. Vooral in betaalbare huisvesting voor jongeren en senioren. "Wij willen graag investeren in Haarlemmermeer en gaan de komende vier jaar 416 woningen bouwen of bestaande gebouwen transformeren naar woningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties als Wickevoort en Rooseveltpark" aldus Danny Wijnbelt directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard.

Wethouder wonen, Mieke Booij is blij met de ondertekening van de prestatieafspraken: "Samenwerking met woningcorporaties, zoals Eigen Haard, is belangrijk om onze ambities uit het woonbeleidsprogramma 2019-2025 te realiseren. Waarbij het college een goed en passend woonaanbod voor ogen heeft voor onze inwoners. Komend jaar gaan we samen met Eigen Haard en Alert aan de slag om te komen tot nieuwe meerjarige afspraken. Ik kijk uit naar onze samenwerking!"