• Sander Koning

Gemeente zet stop op biomassacentrales, behalve in Rijsenhout

HAARLEMMERMEER De gemeente Haarlemmermeer zet voor een jaar een stop op de ontwikkeling van nieuwe biomassacentrales in de polder. Er moet eerst beleid komen, omdat er in de samenleving veel vragen zijn over biomassa als energiebron. De stop geldt echter niet voor de plannen van Meerlanden in Rijsenhout. 

Biomassa houdt de gemoederen de laatste tijd flink bezig. Niet alleen in Rijsenhout, waar afvalbedrijf Meerlanden plannen heeft voor een nieuwe centrale, maar ook bijvoorbeeld in het noorden van de polder. Daar moet op bedrijventerrein De Nieuwe Liede ook een installatie komen die 7.000 woningen van warmte kan voorzien.

MILIEUVRIENDELIJK Een biomassacentrale wordt gestookt op plantaardig afval, maar er zijn veel mensen die zich afvragen of dit wel zo milieuvriendelijk is. Juist omdat er zoveel vragen leven over het onderwerp, heeft de gemeente Haarlemmermeer nu besloten de komst van nieuwe centrales voor een jaar stop te zetten. Er moet eerst beleid komen om te bepalen wat wel en niet wenselijk is op dit gebied. 

"We gaan beleid maken, zodat duidelijk wordt waar netleverende biomassacentrales kunnen worden toegestaan", aldus wethouder Jurgen Nobel. "We moeten ook zorgen dat het echt duurzaam is en er bijvoorbeeld lokaal hout wordt gebruikt in de installaties."

AANVRAAG Het besluit heeft overigens geen invloed op de plannen van Meerlanden in Rijsenhout. Zij willen een bestaande biomassa-installatie vervangen door twee efficiëntere installaties die warmte kunnen leveren aan bedrijventerrein Park Rijk. Dit initiatief valt buiten het besluit, omdat de aanvraag hiervoor is ingediend vóórdat het besluit in werking is getreden en de provincie bevoegd gezag is voor het bedrijf Meerlanden. Daarnaast ziet de gemeente dit initiatief als een wenselijke ontwikkeling. De luchtemissies rond de Meerlanden worden lager met de komst van de nieuwe vervangende biomassa-installaties. Ook worden de plannen van Meerlanden gezien als een mooie pilot om van te leren.