• Dick de Jong

Middenvariant Duinpolderweg valt niet goed

Dick de Jong

ZWAANSHOEK Het dondert in Zwaanshoek. Zo'n veertig verontruste inwoners zijn dinsdsag samengekomen om de keuze van de provincie Noord-Holland voor de zogenaamde middenvariant van de nog aan te leggen Duinpolderweg te bespreken. Een keuze die de Zwaanshoekers rauw op het dak is gevallen.

Al jaren lang wordt gesproken, vergaderd en gelobbyd over het tracé van de nog aan te leggen Duinpolderweg. De hete aardappel werd lang heen en weer geschoven, maar onlangs werd een door twee derde van de betrokken dorpen gesteund voorkeursvoorstel gepresenteerd: de zuidelijke variant. Zwaanshoek hoopte met deze variant uit het verdomhoekje te komen.

Want zo voelt het in Zwaanshoek, alsof ze in het verdomhoekje zitten. Dat gevoel ontstond onder meer door de komst van de begraafplaats en de zuiveringsinstallatie voor rioolwater, die geen enkel ander dorp wilde. Maar die nu wel in Zwaanshoek te vinden zijn. En daar waar in iedere kern al jaren verkeersremmende maatregelen zijn genomen, kreeg Zwaanshoek na heel lang vergaderen een aangepaste weg en veel beloftes. Resultaat: men rijdt niet alleen nog harder door het dorp, het is ook nog eens gevaarlijker geworden. En drukker, want er rijdt nu veel meer verkeer door het dorp dan voorheen.

ONTLASTING De zuidelijke variant als voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg werd door velen dan ook gezien als een grote ontlasting qua verkeer.
De wens van de door de provincie ingestelde brede maatschappelijke adviesgroep wordt nu echter terzijde geschoven. Hierdoor wordt Zwaanshoek geconfronteerd met een toename van verkeer door het dorp. Daarnaast wordt het dorp door het afsluiten van de Spieringweg tussen de Bennebroekerweg en de Hillegommerdijk min of meer in tweeën gedeeld.

Bovendien is er een rondweg noordelijk van het dorp gepland terwijl deze, zo vindt de dorpsraad, ook met flankerende maatregelen aan te pakken is. Mensen moeten hun huizen uit, bedrijven moeten verkassen voor de vierbaansweg. "Deze variant biedt voor ons te weinig oplossing en te veel overlast. We zijn gewoon de klos", aldus Wim Kruyt, voorzitter van de dorpsraad.

Nu is het wachten op de keuze die de provincie Zuid-Holland gaat maken. De veertig betrokken inwoners van Zwaanshoek die dinsdag de situatie bespraken hebben plannen gemaakt en uitgewerkt en zijn van zins nog nauwer te gaan samenwerken met andere actiegroepen.

NADER ONDERZOEK Vrijdag 7 september gaan ze naar Den Haag om de provincie Zuid-Holland te bewegen nader onderzoek te doen naar het ontsluiten van Hillegom. Dat is volgens de aanwezigen de belangrijkste reden waarom Noord-Holland voor de middenvariant heeft gekozen en niet voor de zo gewenste zuidelijke optie.

Er zijn eenvoudige alternatieven bedacht die niet alleen efficiënter en goedkoper zijn maar ook meer draagvlak hebben, aldus één van de initiatiefnemers van deze groep. Veel betrokkenen zijn lid van een klankbordgroep of hebben regelmatig de voorlichtingsbijeenkomsten bezocht en ze zijn gemotiveerd in de inspraakprocedures gestapt. Nu begint het gevoel te overheersen dat al deze 'inspraak' en al het 'luisteren naar de inwoners' een wassen neus is gebleken. Het belooft 7 september een 'hete' hoorzitting te worden.