• Jos van Rooijen

Meerlanden wil naar bewoners luisteren

RIJSENHOUT Bewoners van Rijsenhout krijgen volop de gelegenheid om mee te praten over de (mogelijke) komst van een nieuwe biomassa-installatie op het terrein van afval- en energiebedrijf Meerlanden. Met de installatie, te vergelijken met een grote houtkachel, moet met snoeihout warmte opgewekt worden voor het verwarmen van kantoren. Bewoners vrezen echter stank- en geluidsoverlast en meer CO2 uitstoot.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in de kantine van Meerlanden aan de Aarbergerweg ging het dan ook vooral over technische zaken als het aantal ketels, afmetingen, hoogte van schoorstenen, uitstoot van fijnstof en CO2, de techniek van het verbranden (levert dat bijvoorbeeld stankoverlast op) en het aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens die het benodigde snoeiafval moeten aanleveren voor de twee ovens die de huidige biomassa-installatie (dateert uit 2011) moeten vervangen.

Algemeen directeur Angeline Kierkels liet de beantwoording van die vragen over aan Diederik Notenboom (strategisch adviseur Meerlanden). Zij vroeg vooral aandacht voor het hoe en waarom van de nieuwe installatie die past binnen de plannen om warmte te leveren aan kantoren op het nabijgelegen Park Rijk (zodat zij minder gas kunnen gaan gebruiken). Uit haar verhaal bleek overigens duidelijk dat de nieuwe installatie ook een belangrijke positie inneemt in de toekomstvisie voor het huidige terrein van Meerlanden en het stuk grond daar direct naast. Daar is Rijnland haar oude waterzuiveringsinstallatie aan het vervangen. Meerlanden wil een deel van dat terrein gebruiken voor een milieustraat, terwijl op het huidige terrein ruimte gemaakt moet worden voor het zoveel mogelijk overdekt verwerken van allerlei grondstoffen.

Uiteindelijk doel van al die plannen: Meerlanden nog beter neerzetten als afvalverwerker en energiebedrijf, terwijl omwonenden minder overlast ervaren. Oftewel: liever een goede buur zijn, dan een verre vriend.

In dat beeld passen ook de diverse bewonersbijeenkomsten die al gehouden zijn rondom de beoogde bouw van de 'grote houtkachel', het instellen van een speciale bewonersgroep, het aanstellen van een buurtverkenner (aanspreekpunt voor vragen uit de buurt), het samenstellen van een map met veel informatie over biomassa-installaties (ligt bij de receptie van Meerlanden) en het aantrekken van Mobilisation. Dit is een milieuorganisatie en adviesbureau die bewoners kan adviseren in de hele procedure richting aanvraag nieuwe vergunning (een aanvankelijk afgegeven vergunning is door Meerlanden ingetrokken, mede naar aanleiding van onrust in de buurt). Vertegenwoordiger Ewald Korevaar benadrukte overigens dat hun advieswerk onafhankelijk is, waarna directeur Kierkels het belang van dat advies onderstreepte.

"Dit is puur een onderzoeksfase. Indien dit leidt tot een negatief advies, dan gaat de aanvraag niet door."

Een opvallende uitspraak, want zowel uit de toelichting van Notenboom als uit de Terreinvisie blijkt dat de beoogde biomassa-installatie een belangrijke rol is toegedicht. Zo past hij, bijvoorbeeld, in de plannen om meer energie op te kunnen wekken voor een warmtenetwerk, de ovens zijn (volgens Notenboom) minder vervuilend dan de huidige en de installatie leidt tot minder verkeersbewegingen (het snoeiafval wordt op het terrein zelf verbrand, dus minder afvoer).

In een eerste reactie laat Meerlanden weten blij verrast te zijn met de hoge opkomst van onder andere bewoners, dorpsraad en politiek en dat er volop gelegenheid was om informatie uit te wisselen.

"Wat ons betreft een basis om samen met de Rijsenhouters het proces te vervolgen."