• Bas van Eerden, dorpsraadvoorzitter Abbenes.

    Frans Tol

Meer nieuwbouw Abbenes gewenst

ABBENES Dorpsraadvoorzitter Bas van Eerden wijst direct op het vele verkeer dat door Abbenes rijdt. Verkeer dat niet in het dorp zelf moet zijn maar er doorheen moet rijden om op de A44 te komen: 'Wij zijn erg bezorgd over de gevolgen die het voor ons heeft als er 3.500 woningen bijkomen in Lisserbroek.'

Frans Tol

De bewoners daarvan zullen beslist ergens heen moeten om naar hun werk te gaan en weer thuis te komen: 'Daarom wil niet alleen Lisserbroek een goede ontsluiting daarvan maar wij ook. Want wij willen niet de overlast daarvan door ons dorp krijgen. Daarom is - als onderdeel van de Duinpolderweg - het traject van de ook aan te leggen Poelweg zo belangrijk. Wij maken ons dus zorgen over het traject daarvan: hoe komt die weg te lopen?'


HISTORIE In de twee naar de polder uitwaaierende langgerekte delen van Abbenes voel je pas goed hoe het is om op het boerenland te wonen. Want vrijwel overal is er zicht daarop. Bovendien ademt vooral het oostelijke deel van het dorp historie. Historie die door dokter Jan Pieter Heije en meester Pieter Boekel ontstond vanwege hun inzet voor beter onderwijs, betere leefomstandigheden, beter huisvesting en hygiëne. Historie die een jaar lang Abbenes bezighoudt vanwege het 150-jarig bestaan van de kerk van de Protestantse Gemeente. De door architect P. Hamer ontworpen kerk werd al in 1868 (dus kort na de drooglegging) in gebruik genomen. En ook in de totstandkoming daarvan hadden Heije en Boekel grote inzet getoond.

Van Eerden: 'Het was geweldig om het festijn van die 150-jarige viering mee te maken. Een jaar met diverse evenementen waarbij ook de niet kerkelijke bewoners van Abbenes betrokken werden.' En juist daar in de Dr. Heijelaan is het enige nieuwbouwproject van Abbenes gepland. Van Eerden: 'Daar moeten dan zeven nieuwbouwwoningen komen. Weet je hoe belangrijk het voor de leefbaarheid van Abbenes is dat er nieuwbouw komt? Want ons dorp telt maar 1.136 inwoners en onze school groeit dan wel maar heeft eigenlijk veel meer nieuwe leerlingen nodig. En veel nieuwbouw zou er best richting Turfspoor van Lisserbroek kunnen komen!'

LENTE Aan de Hoofdvaart staat de woning met de naam De Tonnekamp te koop. Deze voormalige boerderij gaf zijn naam aan de lagere school die De Tonne heette, maar sinds vorig jaar De Lente heet: 'Dat komt door het samenwerkingsverband van de basisschool met de buitenschoolse opvang. Er wordt nu integraal onderwijs gegeven met een compleet pakket. Die vooruitgang is iets om te koesteren.' Terugkijkend meldt de dorpsraadvoorzitter dat 2018 best een goed jaar was: 'Met, zoals gebruikelijk hier, veel activiteiten. Daarvoor moet ik alle lof geven aan al die vrijwilligers. De manier waarop hier bijvoorbeeld Halloween gevierd wordt is uniek.' Veel activiteiten vinden er vooral plaats bij dorpshuis Het Praatpunt: 'Wij hebben hier in het dorp veel heel mooie gebouwen. Zoals de boerderijen met namen als Vondel"s Landleeuw. Maar er zijn in Abbenes drie gebouwen van de gemeente. Dat zijn het dorpshuis, het clubhuis van de voetbal-, tennis- en dartclub, en dan natuurlijk de school. Die gebouwen is de gemeente aan het herijken, aan het kijken wat daarmee moet gebeuren. De school is onlangs al opgeknapt, maar er is nog discussie over het dorpshuis.'

HET PRAATPUNT Dorpshuis Het Praatpunt is nog zelfstandig opererend maar het personeel wordt al betaald door Stichting Maatvast, die namens de gemeente zo'n 26 sociaal culturele accommodaties beheert: 'Er is veel discussie hoe dat straks verder moet als de huidige beheerster met pensioen gaat. Wij willen graag zelfstandig blijven maar er spelen wel dingen die dat moeilijk maken, zoals de klap die wij financieel te verwerken kregen toen wij een rekening van 21% btw kregen.'

Vooruitkijkend naar 2019 en verder benadrukt Bas van Eerden dat nieuwbouw dus een heikel punt is: 'Niet alleen belangrijk vanwege de continuïteit van de school, maar ook belangrijk voor de huisvesting van jongeren en ouderen. We hebben te maken met vergrijzing en nieuwe inwoners komen te vaak van buiten. Die integreren wat moeilijker. Maar voor nieuwbouw zullen wij zelf initiatieven moeten nemen.' Vooruitkijkend wil de dorpsraadvoorzitter het als slot van het interview vooral nog even over de toekomstige Poelweg hebben.

POELWEG 'Wij hebben als dorpsraad in augustus 2018 onze zienswijze meegedeeld aan de Provinciale Staten en alternatieven aangedragen. Daar is helaas niet op gereageerd. Die Poelweg is volgens ons niets anders dan een zuidelijke variant op de Duinpolderweg. Natuurlijk is de totstandkoming van zo'n tracé daarvan een ingewikkelde zaak. Want je hebt niet alleen met de provincies Noord- en Zuid- Holland te maken maar ook met de gemeentes Lisse en Haarlemmermeer en met Waterschappen.'

Van Eerden benadrukt eigenlijk wel blij te zijn met de komst van die Poelweg maar meldt wel zijn bedenkingen te hebben: 'Kijk er mogen natuurlijk niet teveel aansluitingen op de A44 komen die te dicht bij elkaar komen. Hoe en waar komt dan die aansluiting tot stand? Bij het tankstation, daar bij de aansluiting op Sassenheim-Noord of elders? Vooral het toekomstig tracé is dus belangrijk voor ons.' Daar komt dan nog bij dat er bij het bedenken van deze ontsluiting geen rekening is gehouden met de piekberging van water in Zuidelijk Haarlemmermeer in tijden van ernstige wateroverlast.