• Van links af Paul Bakker, Tom Horn en Kevin van Nieuwkoop met het ontwerp van het nog te realiseren Marktgebouw.

    Frans Tol

Marktgebouw in Nieuwe Kom wordt nu echt realiteit

NIEUW-VENNEP In de gemeentelijke uitnodiging was aangegeven dat wethouder Tom Horn voorafgaand aan het opleveringsfeest van de woningen in de Jonkheer van de Pollstraat en de Doorbraak (zie hieronder) een rondleiding zou geven door andere delen van de Nieuwe Kom. Maar de genodigden leidde hij vrijdag naar de Muziekkoepel omdat er van daaruit een mooi overzicht is over alle delen van de Nieuwe Kom. En daar kwam het heuglijke nieuws er uit: de bouwaanvraag voor het nieuwe Marktgebouw gaat binnenkort echt de deur uit.

Die aanvraag wordt opgesteld en ingediend door Kevin van Nieuwkoop van de Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij NEDOM. "Ik heb hierover overeenstemming bereikt met voormalig eigenaar Paul Bakker, directeur van PGM Bakker, en bouwbedrijf Vink. Het is de bedoeling dat het Marktgebouw er uit gaat zien zoals nu aangegeven in de gemeentelijke website over de Nieuwe Kom. Een vrijstaand gebouw met een grote toren, vier voorgevels, en een bouwhoogte van vier woonlagen. Daarin komen 38 woningen, twee winkels en horeca. Ook het gemeentelijk servicecentrum en de politie komen er waarschijnlijk in."

BIBLIOTHEEK Het plan om er ook de bibliotheek in te huisvesten gaat niet door. De bibliotheek gaat ook niet, zoals eerder gemeld, naar het Pier K-gebouw. Het heeft een nieuw huurcontract getekend voor een nieuwe periode in de huidige locatie in de Symfonie.

"Waar wij nu staan zien wij noordelijk dat het nieuwe medisch centrum aan De Doorbraak al bijna klaar is", was wethouder Horn enthousiast. "Dat zal waarschijnlijk in februari 2019 opgeleverd worden. Daarvoor moeten in de Gelevinkstraat nog woningen komen. Wij zijn daarover in gesprek met een ontwikkelaar."

SUPERMARKT Hij benoemde nog de twijfel over de komst van een supermarkt, winkels en daghoreca daarin. "Duidelijk is dat er na de verdubbeling van Nieuw-Vennep met Getsewoud en de komst van veel meer woningen tussen Nieuw-Vennep en Hilllegom, dit dorp een goed en gezellig centrum verdient", zo maakte de PvdA'er duidelijk.

Ontwikkelaar Paul Bakker gaf aan dat hij met Kevin van Nieuwkoop ook in onderhandeling is over projecten in de Venneperstraat. "Ik heb in het verleden in goede economische tijden allerlei gronden te duur aangekocht, die ik door de crisis met zwaar verlies zou hebben moeten verkopen."

TEN GOEDE OMGEDRAAID Maar nu de crisis voorbij is, zijn er weer kopers voor de stukken grond. "Er is de laatste maanden veel ten goede omgedraaid. Dus kan ik nu allerlei panden en grond van de hand doen. Ik heb besloten mij nu in te zetten voor het dorp en er helemaal voor te gaan."

Hij meldde ook zich met Van Luling, Timpaan en Enzo-architecten te willen inzetten voor nieuwbouw aan het Venneperplein. "Bovendien moet het hele gebied van van Groningen en allerlei panden aan de Kopstraat en Hugo de Vriesstraat eraan geloven. Die panden gaan allemaal tegen de grond en daar zullen dan nieuwe woningen komen."

OVERTUIGING En nu ook de gemeente het behoefte-onderzoek betreffende het centrum heeft afgerond, is er een overtuiging gekomen dat men weet wat er in nu echt gebouwd moet worden.