• Maarten Askamp bij de kaart waarop alle Maatvast-vestigen staan aangegeven.

  Frans Tol
 • Paul Croese op het terras van De Huiskamer.

  Frans Tol
 • Wijkgebouw Linquenda is het jongste van Haarlemmermeer Zuid.

  Frans Tol
 • Dorpshuis Marijke is de oudste van Haarlemmermeer.

  Frans Tol

Maatvast wil volledig toegesneden zijn op de huidige tijd

LISSERBROEK Correspondent Frans Tol van het Witte Weekblad brengt verrassingsbezoeken aan dorpen, wijken, bedrijven of instanties in Haarlemmermeer. Daarbij neemt hij wat historie mee, praat met een aantal betrokkenen en benoemt opvallende kenmerken. Deze week is Stichting Maatvast uit Lisserbroek aan het woord. "Toen ik als directeur van Maatvast was aangenomen, ben ik anoniem langs al die dorpshuizen en wijkgebouwen gegaan. Dat kon toen dus nog omdat niemand mij kende." Maarten Askamp vertelde vervolgens dat hij bij die rondgang wel erg geschrokken was omdat hij zo vaak voor een gesloten deur stond: 'Ik dacht direct, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Die dorpshuizen en wijkgebouwen waren meestal niet in de weekenden geopend, niet in periodes van vakantie en tijdens de feestdagen. Het gaat daar toch om contacten met anderen en juist in die tijden dat het daar extra om gaat, dat velen juist dan daar behoefte aan hebben, waren die panden gesloten. Het was een 9 tot 5 club geworden." 

Frans Tol

Aanleiding om met Maarten Askamp te gaan praten was de Samenvatting Gebruikersplatvorm-Bijeenkomsten die onlangs werd uitgebracht door de Programmacommissie Haarlemmermeer-Zuid. Met Askamp sprak ik in zijn kantoor in het Cultuurgebouw in Hoofddorp. De voorzitter van de commissie is de Lisserbroeker Paul Croese. Hem ontmoette ik in de gezellige Huiskamer van dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek. Croese bleek enthousiast: "Wij hebben bij Maatvast duidelijk heel positieve ontwikkelingen gezien. Wij hebben ook gezien dat zij continue bezig zijn met verbeteringen. Daarbij is allereerst het achterstallig onderhoud aangepakt. Wat ons betreft: Maatvast wilde graag een groep mensen hebben die de ogen en oren zijn van de gebruikers. Mensen die naar Maatvast vertalen wat de wensen van de gebruikers zijn. Die panden werden voorheen door MeerWaarde gebruikt, die eigenlijk geen beheerder was. Maatvast is dat wel en het zijn nu al 30 panden. Natuurlijk zijn ook wij als programmacommissie nog aan het zoeken naar de juiste vorm. Daarom zouden wij graag meer jongeren in onze commissie willen en staan wij open voor suggesties."

PIJLERS Stichting Maatvast heeft in het boekwerkje 'In verbinding' de strategie voor 2017 tot 2021 vastgelegd. Daarin gaat Maatvast in op het bestaansrecht en beschrijft de missie en visie, de waarden, de ontwikkelingen. Ook worden de landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein meegenomen. Er worden drie pijlers benoemd: één - het optimaliseren van (het gebruik van) ons netwerk; twee - het verbeteren en borgen van de processen en drie - het inzetten van opleiding. Maarten Askamp gaf aan dat de beheerders die door MeerWaarde aangesteld waren meer conciërges waren die 's morgens de deur openden en die 's avonds weer sloten: "Het is voor de beheerders een hele omslag geweest omdat wij van hen vragen zich actief bezig te houden met contact zoeken met hun omgeving. Zij moeten actief op zoek naar gebruikers." Met vrijwel dezelfde bewoordingen had Paul Croese de nadruk gelegd op sterke beheerders: "Maatvast heeft de weg ingeslagen van sterke beheerders, want met zulke beheerders is veel meer mogelijk. Die sterke beheerder maakt echt het verschil. Zij moeten dingen opzetten en zich dan terugtrekken. Daarbij moeten zij er van uit gaan dat niet mogelijk niet in het vocabulair van Maatvast thuishoort." Dat er wordt ingezet in opleiding is daarvan een duidelijke consequentie. Askamp verduidelijkt: "Die omslag heeft juist te maken met het maken met die verbinding naar buiten, dus met hoffelijkheid, gastvrouw- of gastheerschap." Hij laat een mok zien met de tekst: "Van ondernemend naar ondernemender naar ondernemer."

FEEDBACK In de door de Programmacommissie uitgegeven Samenvatting zijn zelfs al wat de faciliteiten betreft enigszins achterhaalde wensen geformuleerd. Er zijn al snel echte facelifts gedaan, keukens verbeterd. De commissie formuleerde erin wat er goed gaat, wat er beter kan, wat de wensen zijn. De commissie gaat in op hoe een pand op de gebruikers overkomt (of het bijvoorbeeld somber oogt), de normale openingstijden en tijden van gebruik op wens en wat de faciliteiten zijn. In die samenvatting wordt ook het commentaar van de directie van Maatvast weeggegeven. Zo staat er over het oudste dorpshuis van Haarlemmermeer - dat is dorpshuis Marijke in Burgerveen - dat er daar een grote wens is om de keuken aan te passen om er meer activiteiten te kunnen ontplooien. Maatvast beaamt die wens te kennen en daarin mee te gaan: "Deze investering valt echter samen met het besluit van de gemeente over de toekomst van dit dorpshuis. De ontwikkelingen dienen derhalve te worden afgewacht." Askamp gaf aan het dorpshuis graag te willen behouden voor Burgerveen: "Want het gebruik van deze locatie is sterk groeiend." Bij de accommodatie in Linquenda wordt ingegaan op het feit dat het in dit pand in de winter te koud is: "Dat is een bekend probleem, maar de gemeente geeft aan dat er geen financiële middelen zijn dit probleem op te lossen." Het probleem wordt veroorzaakt omdat de verwarming er gecombineerd wordt met luchtverversing. In de samenvatting wordt gesteld dat qua beeldvorming voor de buitenwacht algemeen het imago van dorpshuizen wat 'oubollig' is, dat bij veel activiteiten BHV nodig is (en dat dat nou soms lastig is omdat er niet voldoende EHBO is): "De moed zakt de mensen soms in de schoenen door alle regelgeving. Veiligheidsadviezen vooraf zijn prettig, die opvolgen is geen probleem, maar sommige zaken gaan te ver."

DOELSTELLINGEN Dat ik in dit artikel enerzijds inga op de Samenvatting van het platvorm van gebruikers die door de Programmacommissie is opgesteld en anderzijds het boekwerkje over de Strategie van Maatvast citeer, kan verwarrend zijn. Duidelijk moet wel zijn dat de "Doelstellingen voor de Lange termijn' en die van de 'Korte termijn' uit de koker van Maatvast zelf komen. In die van de lange termijn staat allereerst dat: Maatvast een flexibele en innovatieve organisatie is in de relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, dat vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering op locatie en de organisatie de randvoorwaarden en continuïteit waarborgt. Voor de korte termijn gaat het om professionaliseren, inventariseren, stimuleren en implementeren. Het open zijn in weekends, vakantie- en feestdagen, en het stimuleren van activiteiten vanuit de verbeterde keukens, zijn voor Askamp speerpunten: "Kijk naar het Kip/Kluif initiatief in de Rietkamp. Daar deden de eerste keer al 50 mensen aan mee. Er zijn geen vaste openingstijden meer, en wij zijn van 120 naar 350 vrijwilligers gegaan. Er gebeurt nu zoveel, dat ik het zelf niet allemaal meer weet en ook niet overal meer bij kan zijn." En wat de programmacommissie betreft: "Wij hebben een bijzonder orgaan gecreëerd waarin mensen bereid bleken kritisch naar onze organisatie te kijken." In Zuid bestaat die commissie uit Paul Croese, Gaby Kortekaas, Piet den Ouden en Frans van der Maden. Suggesties kunnen aangegeven worden via de website van Stichting Maatvast (www.maatvast.nl). En dan nog iets over de tariefstelling: laat je voor activiteiten Maatvast alles regelen dan betaal je het standaard tarief. Maar hoe meer je met vrijwilligers zelf doet, hoe minder je betaald. Soms zijn dat alleen maar de consumpties. Askamp: "Gelukkig heeft de gemeente bijgesprongen om achterstanden weg te werken en de veiligheid te vergroten. We zijn blij echt ontdekt te zijn. Die panden zijn niet van mij maar van de gemeenschap. Die moeten we dus gebruiken! Ik ben trots op onze beheerders maar ook trots op en dankbaar voor al die vrijwilligers."