• Frans Tol

Tweede kickoff Verlengde Leerweg bij CTS-Group

NIEUW VENNEP Bij de CTS-Group aan de Schillingweg 50 in Nieuw-Vennep is vrijdag de Kick Off gevierd van de Verlengde Leerweg. Deze Verlengde Leerweg wordt door Ons Tweede Thuis (OTT) georganiseerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking met arbeidsparticipatie of verbeterde arbeidsparticipatie als doel. Annemarie Zuidweg is de regiomanager van OTT: "Het is pas de tweede Verlengde Leerweg die wij organiseren. Dus is het ook voor ons nog wel lichtelijk experimenteren en zullen wij deze opleiding steeds blijven aanpassen en verbeteren. Belangrijk is ook meer bekendheid aan dit initiatief te geven aan de inwoners van Haarlemmermeer en de belangrijke bestuurders."

KWARTIERMAKER Ons Tweede Thuis is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Marleen van Duin is kwartiermaker van de Academie van OTT: "De groep die meedoet aan de Verlengde Leerweg bestaat uit acht deelnemers. Die leerweg duurt ongeveer 1,5 jaar en is een nieuw project binnen de stichting. Het richt zich specifiek op jongvolwassen schoolverlaters van het SVO of praktijkscholen. Daarin krijgen zij vijf dagen in de week op maat gerichte training en ondersteuning en kunnen daarmee een passende kwalificatie behalen voor een werkomgeving of doorstromen naar een ROC opleiding." Deze deelnemers hebben allereerst een intakegesprek gehad. Zij gaan ook bij ongeveer vier bedrijven stage lopen. In de training Opstap naar Werk leren zij bijvoorbeeld solliciteren, maar krijgen ook een Empowermenth Training met onderwerpen als: wie ben ik, hoe zie ik er uit, wat kan en wil ik en hoe wil ik omgaan met mijn omgeving. Het gaat hier over een samenwerkingsverband van meerdere disciplines. En elke maandag is dan de Verwerkingsdag. Dan bespreken wij de ervaringen van de voorafgaande week en laten deze leerlingen zelf op zoek gaan naar oplossingen van eventuele problemen."

VERWERKINGSDAG Marnie Mulyadi is de trainer van de Verwerkingsdag: "De Verlengde Leerweg is in Amstelveen van start gegaan. Wij doen dit nu nu voor de tweede keer. Het gaat er gewoon om op weg naar een betere toekomst deze leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen." Volgens de vader van Daphne Wijnen (19) is het altijd goed voor zijn dochter om zich haar horizon te laten verbreden en dingen bij te leren: 'Daphne heeft een indicatie voor Beschut Werk. Zij werkt bij Happy Tostie in Hoofddorp met het maken van tosties, helpt in de bediening en maakt schoon.' Maar ouders laten weten dat het krijgen van een indicatie een haast onmogelijke opgave is: "En ook een plekje bij Begeleid Wonen is bijna onmogelijk te krijgen. Sinds de Sociale Werkplaats is opgeheven is werk krijgen voor hen een lange weg. Er zijn daarvoor gewoon teveel regeltjes. En na de Participatieweg is alles veranderd. Ouders moeten alles zelf uitzoeken want veel van deze kinderen passen niet in een bepaald hoekje. Daar komt nog bij dat de gemeente bezuinigt." Volgens Miriam de Groot, die commercieel directeur is van de CTSGroup is de Verlengde Leerweg via een match op de Beursvloer tot stand gekomen: "Wij bieden hier alleen onderdak."

Frans Tol