• PR

Maandag bijeenkomst renovatie groen Van Haeringenplantsoen

NIEUW-VENNEP In een brief aan wethouder Marjolijn Steffens (Beheer en Onderhoud) vragen omwonenden van het Van Haeringenplantsoen wederom aandacht voor de in hun ogen nutteloze kap van bomen in het groene stuk Nieuw-Vennep. De gebiedsmanager heeft bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, aanstaande maandag.

'We zagen dat de monumentale treurwilg bij De Meerveste door onze gemeente half is omgezaagd en onherstelbaar is beschadigd,' is te lezen in de door actievoerders Paulien Goettsch en Anne Stins ondertekende brief. 'De boom staat vermeld in de Kadernota monumentale bomen. Dit hebben wij diverse malen aangegeven.'

Al maanden is er een conflict tussen de bewoners en de gemeente omtrent een renovatie van het plantsoen. Een prachtig stuk Nieuw-Vennep waar zo'n 120 mooie, deels monumentale, bomen staan, (broed)vogels zijn en waarvan de totale aanblik gezichtsbepalend is voor het centrum. Een plek ook waar veel mensen recreëren. Er staan speeltoestellen voor kinderen, er is een trapveldje en er kan gebasketbald worden.

Volgens de gemeente is het grootste deel van de bomen slecht en er is een kap ophanden van 72 bomen. Dit zou beoordeeld zijn door een dendroloog, maar een door de actiegroep ingeschakelde boomdeskundige voor een contra-expertise weerspreekt dat. Wel zal er regulier onderhoud moeten plaatsvinden aan het struikgewas en lage begroeiing.

KAALSLAG "Renovatie? We vrezen dat het een kaalslag wordt", aldus de twee briefschrijvers eerder dit jaar tegen het Witte Weekblad. "Aan dit iconische park is iedereen gehecht. Deze groene longen moeten behouden worden." Tijdens een inloopavond voor omwonenden in juni in De Rank lichtte de gemeente de besluiten toe. "We vonden de informatie met enkel dezelfde schematische voorstellingen als op internet, ontoereikend en niet overtuigend. De dubbele bomenrij langs het wandelpad wordt gerooid en daarnaast moeten meerdere grote bomen en tal van struiken verdwijnen. Inspraak was niet mogelijk. Alleen mocht er gekozen worden uit drie soorten bomen die worden teruggeplaatst." De reactieperiode werd verlengd tot 1 juli. "Een boomsoort kiezen betekent echter instemming met het gepresenteerde plan."

STEUNBETUIGINGEN Goettsch en Stins dienden in juni, gesteund door omwonenden, een bezwaarschrift in tegen het gemeentelijk voornemen bij de gemeenteraad. Ze kregen meer dan honderd steunbetuigingen.

De informatiebijeenkomst is maandag 9 oktober tussen 19.00 en 20.30 uur in zalencentrum De Rank (Eugénie Prévinaireweg 14). De gemeentelijke plannen zijn er te bekijken en de projectleider van de gemeente geeft om 19.15 en 20.00 uur een korte toelichting.

"Wij vrezen dat alleen de omwonenden een brief in de bus hebben gehad," laten Anne Stins en Paulien Goettsch bewoners weten. Iedereen die gebruik maakt van het park, of die het park een warm hart toe draagt, hoort bij de zaak betrokken te worden. Komt u alstublieft in groten getale."

REACTIETERMIJN De plannen zijn te bekijken via www.haarlemmermeer.nl/groen. Na de bijeenkomst van maandag kan via dezelfde website tot en met 22 oktober gereageerd worden. Na afloop van deze reactietermijn zal het definitieve plan worden vastgesteld en zal worden begonnen met de uitvoering.