• Mariëtte Sedee, Kajsa Ollongren en Co van der Laarse.

    Frans Tol
  • Ollongren wordt op de mogelijkheden voor (water) toerisme gewezen.

    Frans Tol
  • Piet Brandjes legt ook zijn plan voor Tiny Houses uit.

    Frans Tol

Leegstaande kassen maken indruk op minister Ollongren

RIJSENHOUT Wat een goed initiatief van de Dorpsraad, de lokale ChristenUnie/SGP-fractie en de Regiegroep Rijsenhout. Zij ontvingen maandagmiddag 8 juli met de wethouders Mariëtte Sedee (CDA / ruimtelijke ordening), Jurgen Nobel (VVD / haven- en luchthavenzaken), en gedeputeerde Cees Loggen (VVD) van de provincie Noord-Holland) de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in Rijsenhout, om haar al fietsend door het dorp uitleg te geven over de leegstaande kassen.

Loggen, Sedee en Nobel werken samen aan het verruimen van de mogelijkheden voor een leefbare toekomst van Rijsenhout. "Maar de gewenste transformatie is complex door de ligging van verpauperde kassencomplexen. Die liggen ingeklemd tussen de woongebieden en de lintbebouwing."

IDEEËN In de uitnodiging werd aangegeven dat er in Rijsenhout inwoners en ondernemers zijn met duidelijke ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van hun dorp. Zij willen woningen op de locaties van die verpauperde kassencomplexen. Nieuwe bewoners zijn immers noodzakelijk voor de leefbaarheid van een dorp met bijna 5.000 inwoners.

Denk daarbij aan het behouden van het winkelcentrum met supermarkt, aan het behoud van openbaar vervoer en woningen voor doorstroming en het behoud van jeugd en ouderen. Voor de minister moest het bezoek duidelijkheid brengen. "Wat zit er hier woningbouw in de weg?"

FIETSTOCHT De fietstocht ging vanaf het verzamelpunt bij de Ontmoetingskerk allereerst naar de verpauperde kassen bij de Stuurboord. Vervolgens ging het gezelschap de Leimuiderdijk op. Daar werd – met een blik op het weidse water – stilgestaan bij de grote lokale mogelijkheden van (water)toerisme. Aan de Grote Poellaan kreeg de minister in de tuin van Piet Brandjes (lid van de Regiegroep) uitleg over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout die 19 april 2018 door de gemeenteraad was vastgesteld. Deze visie kwam tot stand via een intensief participatieproces met Dorpsraad, Regiegroep, bewoners en belanghebbenden.

De gemeente heeft in de onlangs opgestelde nota Analyse Woningbouw Rijsenhout ingezet op de bouw van 400 woningen in Rijsenhout. Tussen de leegstaande verpauperde kassen aan de Rijshornstraat kreeg de minister een duidelijk beeld van wat in Rijsenhout mogelijk is als het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) - dat vliegveiligheid moet geven en geluidsoverlast moet voorkomen – niet in de weg zou zitten.

GEEN VLIEGBEWEGINGEN Maar boven de lege kassen waren maandag geen vliegbewegingen en was er geen geluidsoverlast. Kijkend naar die kassen verzuchtte Ollogren: "Wij zijn op zoek naar bouwlocaties. Nou, hier hebben we er een gevonden."

Terug bij de Ontmoetingskerk legde voormalig dorpsraadvoorzitter Co van der Laarse uit dat er op zo'n 25 tot 30 hectare woningbouw mogelijk zou zijn binnen de bebouwde kom. "Maar de koppen moeten bij elkaar en de gemeente moet harder doordouwen. Die leegstaande verpauperde kassen tonen de ondergang van zo'n dertig kwekers die het met die kleine kassen niet konden redden."

Wethouder Sedee ging nog in op invulling. "Wij willen dus geen nieuwe kassen hier, maar een mengvorm van woningbouw en bedrijvigheid. Dat zou kleinschalig toegestaan moeten worden." En die verruiming wilde gedeputeerde Cees Loggen ook.

Frans Tol