• Frans Tol

HVC-studenten wonen snuffelcolleges bij

NIEUW-VENNEP Enkele HVC-leerlingen van 6vwo hebben dit jaar de mogelijkheid gekregen alvast colleges te volgen op de Universiteit van Leiden. "Deze leerlingen hebben vorig lesjaar toen zij nog leerlingen 5vwo waren, al samen met de 6vwo-leerlingen het examen Engels gedaan en hebben zodoende vrije lesuren over, die zij nuttig wilden invullen. Zo kwam er ruimte om alvast vooruit te kijken."

Docent Koen Keunen is toen met universiteiten gaan praten: "Ik wilde weten of het mogelijk was die overgebleven tijd te vullen met het bezoeken van open dagen, meeloopdagen, gastlessen of andere activiteiten. Eigenlijk mogen zij dat zonder einddiploma niet doen, toch hebben drie leerlingen toestemming gekregen colleges bij te wonen van het vak waarin zij straks willen doorgaan."

GEACCEPTEERD Toch werden enkele leerlingen die al wisten wat zij volgend jaar wilden gaan studeren door de universiteit geaccepteerd. Zo mochten de leerlingen Adaja Siemelink en Robin Swart psychologie-colleges bijwonen, en Julia Geluk rechten-colleges.

Volgens Robin waren die colleges een waardevolle ervaring: "Ik weet nu wat ik volgend jaar kan verwachten." Net als voor Robin en Julia bleken die colleges voor Adaja intensiever te zijn dan de lessen die zij gewend zijn: "Je moet echt meer zelf doen. Je wordt dus niet zo gemakkelijk als hier door een docent begeleid." Julia meent nu beter te kunnen zien of het gekozen vak ook bij haar past. Alle drie meenden zij wel nu te weten dat hun keuze de juiste was. Het ging nu nog om enkele uren per week. Koen Keunen merkte wel dat het daarbij halen van studiepunten een te hoog gegrepen doel was: "Zij hebben nu enkele weken mee kunnen draaien en ervaring kunnen opdoen. Die ervaring wil ik gebruiken om deze mogelijkheden uit te breiden. Dan ook met ondervanging van de benodigde lesboeken. Doel wordt drie weken echt meelopen en die mogelijkheid ook aan hbo-leerlingen aan te bieden."

Tekst: Frans Tol. Op de foto: Koen Keunen, Robin Swart, Julia Geluk en Adaja Siemelink.