• Het historisch huisartsenhuis aan de Hoofdweg wordt administratiekantoor.

    Frans Tol
  • Dokter Kelder en dokter Smaal.

    Frans Tol
  • Voormalig huisarts Jaap Smaal met zijn afscheidscadeau.

    Frans Tol

Huisartspraktijk Kelder verhuist naar De Nieuwe Kern

NIEUW-VENNEP Huisartsenpraktijk Kelder is vanaf 23 april niet meer te vinden in het historische huisartsenhuis aan de Hoofdweg 1215. Huisartsen Martine Kelder, Sanne Belderok en Josta van Stappen zetten hun praktijk voort in het gezondheidscentrum De Nieuwe Kern.

Na de huisartspraktijken van Arie van Haeringen, Govert Nugteren, Jaap Smaal en Martine Kelder zal er zich nu een administratiekantoor gaan vestigen.Martine Kelder: 'Het is wel jammer dat wij afscheid moeten nemen van dit prachtige pand, maar in deze tijd moeten huisartsen - om steeds betere service te bieden – ook steeds meer gaan samenwerken. In het nieuwe medische centrum De Nieuwe Kern in De Doorbraak zullen de huisartspraktijken van Ouwendijk en Bongers, Kalf en Kelder wel gescheiden praktijken blijven voeren, maar zal er achter de schermen veel meer samenwerking zijn."

HUISARTSENPAND Het pand op de hoek Eugenie Prévinaireweg en de Hoofdweg werd in 1923 gebouwd door de heer Benard, de schoonvader van dokter Arie van Haeringen. Van Haeringen, die in december 1893 in Eethen-Genderen (nu de stad Heusden) geboren werd, heeft er tot aan zijn plotselinge dood in 1953 zijn praktijk uitgeoefend. Het waren wel eigenlijk twee woningen: een waarin de Benards woonden en een waarin het gezin Van Haeringen woonde en waarin de praktijk werd uitgeoefend. Er was wel een verbinding tussen de woningen.

Dokter Van Haeringen, van wie de vader predikant in Hoek van Holland was, werd van daaruit in 1921 door predikant IJ van der Zee naar Nieuw-Vennep gehaald. De in november 1923 in Oude Wetering geboren Govert Nugteren had in 1953 net zijn medische studie afgerond bij examinator professor Borst (die de schoonvader was van voormalig minister Borst), toen zijn schoonvader Arie van Haeringen plotseling overleed aan een hartstilstand tijdens de Oranjefeesten van Oranjevereniging Beatrix.

EIGEN BEHEER Hij moest er zich dus eigenlijk wel vestigen en werkte er toen samen met dokter Van der Weg. Het was aanvankelijk nog een praktijk met een apotheek in eigen beheer. Maar Nugteren was voorstander van een zelfstandige apotheek. Hij oefende aan de Hoofdweg 1215 zijn praktijk uit tot 1989.

Intussen had Goof Nugteren in 1985 in Jaap Smaal zijn opvolger gevonden. En daar was Smaal heel blij mee. De nu 66-jarige Smaal: "Er was toen geen praktijk te krijgen. Huisartsen moesten wel wonen in de plaats waar zij hun praktijk hadden. Daarom zijn wij ook in 1988 in Nieuw-Vennep gaan wonen. Ik heb dus nog 3 jaar plezierig met Goof Nugteren samengewerkt."

UITOEFENING Opleider van Jaap Smaal was de Vennepse huisarts Piet Verkuyl, zijn bul werd getekend door burgemeester Van Stam. Huisarts Smaal, die in 2017 de praktijk overdeed aan Martine Kelder, somt vervolgens de verschillen op in de uitoefening van het metier huisarts zoals hij dat in zijn beginperiode meemaakte en zoals het nu is.

"Nugteren had geen telefoon en moest dus om te weten hoe het met zijn patiënten was veel huisbezoeken afleggen en had een inloopspreekuur waarin soms wel dertig patiënten behandeld moesten worden. Daarbij kwam toen ook nog de verloskundige zorg. Wij zijn overgestapt naar een afsprakensysteem, van de semafoon naar het mobiele netwerk, van de groene kaart naar de computer (2000), de dienstenstructuur veranderde van werken vanuit woonhuis naar een huisartsenpost (2002). Er kwam door de samenwerking met praktijkondersteuners ook een personeelsverandering. Jammer, dat de affiniteit, de betrokkenheid met de patiënten daarom ook veranderde. Voorheen wist je door de huisbezoeken meer van je patiënten. Bezoekjes gaven een beter plaatje, een beter totaalbeeld."

ASSISTENTE Net als de echtgenotes van zijn voorgangers hielp echtgenote Matty Smaal mee in de praktijk. Na jaren werkzaam te zijn geweest op een dialyseafdeling werkte zij altijd in de praktijk mee als assistente en als administratief medewerker. Jaap Smaal was ook artsopleider. "Martine Kelder leerde ik in 2013 al kennen. Zij was bij mij in de opleiding. Ik heb haar eigenlijk toen al verkozen tot mijn opvolger." Dokter Kelder komt uit Haarlem.

Frans Tol