• Van Doorn in zijn spreekkamer. Achter hem de vitrinekast met het Vennepse artsenverleden.

    Geertje Bos
  • Michiel van Doorn bij het bord van medisch centrum Lucas Bols.

    Geertje Bos

Huisarts Michiel van Doorn: 'Out of the box' denken

NIEUW-VENNEP 'Out of the box denken' staat hoog in het vaandel van de Vennepse scheidende huisarts Michiel van Doorn. "Ofwel, ik ben iemand die zich graag overal mee bemoeit." Maar patiëntenzorg staat toch echt op de eerste plaats. Maar daarbij komt tijdens 35 jaar praktijkwerk patiëntenzorg toch echt op de eerste plaats.

Onder de indruk van zijn eigen huisarts weet Michiel van Doorn (1951, Arnhem) al jong dat hij dezelfde beroepskeuze wil maken. Het plan wordt realiteit na de studie medicijnen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, als hij 35 jaar geleden, in 1983, opvolger wordt van dokter Dunning in Nieuw-Vennep.

INDRUKWEKKEND Bijzonder is de plek van waaruit de jonge huisarts zijn werkzaamheden begint: een indrukwekkend pand aan de Hoofdweg 1179. Op initiatief van twee voorgangers, de artsen Hemmes en De Graaf, gebouwd in de stijl van een plantagewoning, het huis Soember Kareng. Herinnerend aan beider werk in het voormalig Nederlands-Indië.

Als Van Doorn in 1995 met zijn gezin verhuist naar Polanen, krijgt de praktijk een nieuwe vestiging in Geddingmoor en volgt vrij snel sloop van het uit 1920 daterende pand. Hij stelt zoveel mogelijk belangrijke overblijfselen veilig voor het nageslacht en brengt deze onder in een ruime vitrinekast.

ERFENIS "Daarin vind je documentatie van vijf generaties Vennepse huisartsen." Kast en inhoud laat hij na zijn vertrek per 1 oktober achter. Een mooie erfenis voor zijn opvolger, Jennifer Baars, met wie hij sinds 2012 een duopraktijk heeft, en nieuwkomer Matthijs Boelaars.

De besproken kast staat sinds juli 2011 in een andere spreekkamer, gevestigd in het nieuwe Medisch Centrum Lucas Bols. In de totstandkoming ervan ziet Van Doorn zijn visie, gebaseerd op 'buiten je eigen straatje denken' mooi gerealiseerd, samen met collega Martin van der Plas.

RUIMTE TEKORT Terugkijkend zegt hij tevreden te zijn, 'erg blij' met het resultaat. "In het begin dachten we, dat het gebouw misschien wel te groot was, en nu komen we ruimte tekort." Het centrum herbergt in totaal drie huisartsen, naast twee collega’s in opleiding, zes praktijkondersteuners, vier doktersassistenten, een psychotherapeut, fysiotherapie, mensendiecktherapeut, voedingsdeskundige, alsook een laboratorium van Atalmedial voor bloedonderzoek.

Onder hetzelfde dak huizen poliklinieken van het Spaarne Gasthuis: interne geneeskunde, oogheelkunde, dermatologie, gynaecologie en KNO-geneeskunde. Tevens zijn er drie wijkverplegingsteams gevestigd: twee van Buurtzorg en een van Amstelring. Ook de gemeente is vertegenwoordigd door het Meerteam Zuid. Laatstkomende zijn Kenter Jeugdzorg en een klassiek homeopaat.

BESTUREN Van Doorn mag graag bestuurlijk meedenken bij tal van instellingen op zijn vakgebied. Na zijn vertrek valt een aantal functies weg. "Je hoeft ze niet allemaal te noemen hoor", klinkt het geruststellend. Een uitzondering vormt de stichting Meerkracht, sinds 2016 actief. Een koepelorganisatie waarin huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en fysiotherapeuten samenwerken met als doel goed afgestemde zorg te leveren aan patiënten met chronische aandoeningen. Scheidende collega Ben Röling (zie hiernaast) is eveneens bestuurslid. Van Doorn blijft dat tot 1 januari 2019. Voorts houdt hij zich voorlopig beschikbaar voor het schouderteam, gevormd door huisarts en fysiotherapeut bij de aanpak van schouderproblemen.

EINDHOVEN Anders dan collega Röling zet Van Doorn voorlopig een punt achter zijn loopbaan als huisarts. Hij vertrekt in de loop van het komend jaar uit Nieuw-Vennep en verhuist naar Eindhoven, de stad waar hij opgroeit en waaraan hij goede herinneringen bewaart. Na 1 oktober moet zijn werkkamer leeg zijn. Kale plekken ontstaan waar nu nog enkele mooie etsen hangen en foto´s van de drie dochters, Tessa, Rivka en Bente en niet te vergeten de vier kleinzonen.

Michiel van Doorn houdt zijn afscheidsreceptie vrijdag 5 oktober in de Van Zantenhal aan de IJweg, van 12.00 tot 18.00 uur. Teneinde iedereen persoonlijk te woord te kunnen staan, is een indeling gemaakt naar het alfabet, aan de hand van de achternaam. Meer informatie hierover via monique@mclucasbols.nl en sandra@mclucasbols.nl.

Geertje Bos