• Archief

Hoofddorpse moeder mag langer in Etta Palmstraat blijven

HOOFDDORP Moeder Nicky Hasenpflug en haar 9-jarige dochter mogen nog negen maanden in de tijdelijke woonvoorziening in de Etta Palmstraat in Hoofddorp blijven. Dat is de uitkomst van een stressvolle week, waarbij Nicky en haar dochter dakloos dreigden te raken.

Moeder Nicky zocht vorige week nadrukkelijk de steun van de gemeenteraad om haar te helpen in haar penibele situatie. De Hoofddorpse kwam samen met haar dochter begin dit jaar zonder dak boven haar hoofd te zitten. Ze kreeg toen tijdelijk onderdak in de Etta Palmstraat. De duur van haar verblijf daar hield deze week op. De vrouw kreeg echter geen urgentie voor een ander onderdak.

SPOEDPROCEDURE Ten einde raad stapte de Hoofddorpse afgelopen week voor een spoedprocedure bij de rechtbank in Haarlem. Dezelfde middag had zij een gesprek met wethouder Tom Horn van Wonen. De rechter hoefde geen uitspraak meer te doen, want de moeder kreeg een verlengd verblijf in de Etta Palmstraat aangeboden.

De woordvoerder van wethouder Horn kan om privacyredenen niet al te veel ingaan op de kwestie. "Wat ik namens hem wel kan en wil memoreren, is dat hij al vrij kort na zijn aantreden als wethouder Wonen, toen hij werd geconfronteerd met vele vergelijkbare situaties als die waarin deze inwoonster en haar minderjarige dochter verkeren, deze stelling heeft ingenomen: "Zo lang ik wethouder Wonen ben, slapen er geen minderjarige kinderen op straat."

TOEZEGGING "Nu het contract van de bewuste mevrouw voor haar woning aan de Etta Palmstraat één dezer dagen afloopt en zij volgens de instanties die daarover gaan tot dusverre niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, is voor Tom Horn het moment aangebroken om die toezegging aan de inwoners, aan de raad maar niet in de laatste plaats aan hemzelf, gestand te doen. Dat heeft erin geresulteerd dat wethouder Horn mevrouw Hasenpflug onlangs een passend voorstel heeft gedaan." De woordvoerder kan om dezelfde privacyredenen niet zeggen wat dat voorstel dan is.

Raadslid Michel van Dijk van Forza! heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de situatie van moeders met kinderen die dakloos dreigen te raken. Volgens hem is het zo dat als de andere ouder- vaak een vader- over woonruimte beschikt dat er dan geen urgentie wordt verleend. Van Dijk noemt dat stuitend en gevoelloos.

RECHTEN VAN HET KIND Volgens het raadslid is de regeling in strijd met de rechten van het kind. Ook de wethouder zou zich aan die regels moeten houden. "Niet het tekort aan huurwoningen maar het belang van het kind moest bij zijn overwegingen centraal staan. Het is immers niet aan de gemeente om ouders te dwingen hun kinderen af te staan. Het is in het belang van het kind dat deze op kan groeien in een vertrouwde omgeving met de ouder die er voor hem/haar is en niet gedwongen te moeten wonen bij de ouder die toevallig ergens op de wereld woonruimte heeft", aldus Van Dijk.

Volgens Forza! zijn er in de gemeente nog zeker 42 andere ouders met minderjarige kinderen die dakloos zijn. De partij wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan die schrijnende situatie.