• Arjanne Lagendijk, Elma Smit, John Nederstigt en Massine Dahmaza en zijn broertje.

    Frans Tol

Hoe wordt Haarlemmermeer waterproof?

CRUQUIUS 'Het lijkt voor ons heel vanzelfsprekend dat wij hier zoveel meter onder de zeespiegel met droge voeten staan. Dat lijkt normaal, maar dat is het helemaal niet want water blijft hier een bedreiging.' Wethouder John Nederstigt was dinsdagmiddag naar het Cruquius Museum gekomen om de tentoonstelling over klimaatadaptatie in Haarlemmermeer te openen die de naam Haarlemmermeer Waterproof had meegekregen. Bovendien werden er 4 prijzen uitgedeeld aan de beste inzenders van de door het NMCX uitgeschreven wedstrijd: 'Wat doe je met een ton?' En in dit geval stond die ton niet voor geld, maar gewoon voor een regenton.

Frans Tol

Wethouder Nederstigt benadrukte dat hij in contacten met buitenlanders vaak de vraag kreeg of wij ons hier in Nederland terwijl wij toch zoveel meter onder zeeniveau leven niet constant onveilig voelden: 'En inderdaad zijn wij door de waterdreiging tot het op één na onveiligste land ter wereld uitgeroepen. Door de klimaatverandering met onvoorspelbare regenbuien kan de daaruit voortvloeiende wateroverlast echter niet helemaal door overheden opgevangen worden. Burgers zullen straks zelf aan de bak moeten, zelf dingen moeten bedenken om die wateroverlast op te vangen. Daarbij zou het al veel helpen als iedereen meer gaat investeren in groen.' Nederstigt stipte zonder veel woorden daarover voorzichtig aan dat mensen met teveel stenen in hun tuin daar in de toekomst voor moeten gaan betalen. Die tuinen moeten dus echt groener worden. Museum directeur Elise van Melis toonde zich blij met de tentoonstelling 'Haarlemmermeer Waterproof ' in het Cruquius Museum: 'Het gaat erom iedereen meer waterbewust te maken. Wat kan men er dus zelf aan doen. Dat komt eigenlijk gewoon neer op het idee van: Stenen Eruit, Plantjes Erin! En wij werken hieraan graag mee als een soort kruisbestuiving met andere organisaties zoals het NMCX.'

Dat bevestigde NMCX-directeur Arjanne Lagendijk: 'Hier met deze gemalen is het oude waterbeheer allemaal begonnen. In het droogmalen van Haarlemmermeer was het toen een strijd tegen grondwater, nu is het een strijd geworden tegen hemelwater. De concentratie van wateroverlast door de hevige onvoorstelbare buien vanwege de klimaatverandering kunnen onze afvoersystemen soms niet meer aan. Wij moeten dus werken aan een soort sponswerking om het water zolang mogelijk vast te houden. Ja ook die regenton - vandaar de uitgeschreven wedstrijd Wat doe je met een ton - kan een vertragende werking hebben in de waterafgifte.' Zij had al 70 tonnen weggegeven aan allerlei instellingen. Voor die groene ideeën werden vier inzenders door het NMCX beloond. Mede beoordeeld door tuincentrumeigenaar Remco Suidgeest, ging zo'n regenton als de 4de prijs naar Annemarie Kamevaar. Prijs 3 ( € 500) was voor Elma Smit: 'Ik wil b.v. in mijn tuin een functioneler groen met watergeulen naar borders, met een tijdelijke vijver, met het planten van meer bomen.' Prijs 2 (€ 1.000) was voor Massine Hahmaza (13): 'Ik heb in 3D een idee van mijn vader uitgewerkt. En als wij een prijs winnen kunnen wij de verticale ideeën van groene wanden ook echt gaan realiseren.' De eerste prijs (€2.500) was voor de familie Klerk. Lagendijk: 'Die hebben een compleet verhaal ingeleverd met allerlei geïntegreerde ideeën. En nu gaan wij ons richten op groene daken.'