• ANP Foto

HAP uit zorgen over privacyschending bij Kenter Jeugdhulp

HAARLEMMERMEER Politieke partij HAP maakt zich zorgen over de veiligheid van de gegevens die inwoners van Haarlemmermeer online achterlaten, onder meer bij Kenter Jeugdhulp. Dat blijkt uit vragen die raadslid Sophie van de Meeberg van de partij aan het college heeft gesteld. 

Aanleiding voor de vragen van Van de Meeberg is de nominatie van Kenter Jeugdhulp voor de Big Brother Awards Expertprijs. Deze prijs, een initiatief van de website Bits of Freedom, is bestemd voor organisaties die de privacy van gebruikers schenden. Kenter Jeugdhulp is genomineerd omdat er bij een website voor jongeren met problemen (PratenOnline.nl) een groot datalek heeft plaatsgevonden. Op de website - die inmiddels offline is - konden jongeren met problemen anoniem terecht om met professionals te praten over psychische problemen, depressie, eenzaamheid of trauma's. 

PRIVÉGEGEVENS De hackers kregen via het datalek onder meer privégegevens van deze jongeren, zoals mailadressen en telefoonnummers, in handen. Daarnaast zou er volgens de Volkskrant sprake zijn van het buitmaken van inhoudelijke gegevens uit meer dan 16.000 chatsessies van ruim 14.000 accounts. 

De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met Kenter Jeugdhulpen en daarom wil Van de Meeberg nu weten of de gemeente op de hoogte is van de gebrekkige beveiliging van PratenOnline.nl en of er gegevens van jongeren uit Haarlemmermeer zijn gelekt. Ook vraagt het raadslid of de gemeente met meer organisaties samenwerkt die de beveiliging niet op orde hebben en wil ze weten hoe het college er voor gaat zorgen dat organisaties waarnaar de gemeente verwijst ook daadwerkelijk hun (veiligheids)zaakjes op orde hebben.