• Pixabay

HAP uit zorgen over nieuwe rijbaanscheiding Rijnlanderweg

NIEUW-VENNEP De fractie van de HAP maakt zich zorgen over de nieuwe verhoogde rijbaanscheiding die onlangs is aangelegd op de Rijnlanderweg. De politieke partij heeft vragen over de kwestie aan het college gesteld.

De vragen gaan specifiek over het deel van de Rijnlanderweg tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg. 'In het najaar van 2018 is deze weg opnieuw geasfalteerd, schrijft de HAP. 'Eind maart 2019 zijn hier de verhoogde rijbaanafscheidingen aangebracht. Omwonenden en (agrarische) ondernemers zijn van mening dat door de herinrichting van dit gedeelte van de Rijnlanderweg de weg voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijker is geworden.'

PASSEREN De Rijnlanderweg wordt veelvuldig gebruikt door landbouw- en vrachtwagenverkeer. 'Door de verhoogde rijbaanafscheiding is het voor diverse verkeersdeelnemers niet meer mogelijk om elkaar te passeren of om uit te wijken zonder een boom, obstakels bij (privé-)opritten, of de verhoogde rijbaanafscheiding te raken', zo meent de partij.

De HAP wil onder meer van het college weten waarom is gekozen voor een weginrichting met een verhoogde rijbaanscheiding, welkom opties nog meer zijn overwogen en waarom deze niet zijn gekozen. Daarnaast is de partij benieuwd of de gemeente contact heeft gehad met omwonenden en met agrarische ondernemers over de inrichting van de weg. Dit omdat zij zich vanwege de verkaveling van landbouwgronden vaak met hun machines over de polderwegen moeten verplaatsen.