• Redactie

HAP tevreden over voorlopig tracé Duinpolderweg

HOOFDDORP Lokale politieke partij HAP is positief over de voorlopige voorkeur voor het tracé van de toekomstige Duinpolderweg tussen Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Volgens de partij voldoet het tracé prima aan de voorwaarde van gemeenteraad en college van Haarlemmermeer dat er eerst een goede ontsluiting moet komen voordat er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

Volgens HAP-raadslid Henk van Steenis heeft zijn fractie altijd gepleit voor diverse maatregelen om lokale verkeersproblemen in Zwaanshoek en Beinsdorp en vooral in Lisserbroek aan te pakken. "Essentieel daarbij is dat er diverse verkeersmaatregelen op regionaal niveau genomen worden. Met deze voorlopige voorkeursvariant ziet het daar nu ook naar uit, want na de inspraakprocedure zullen de ingebrachte inzichten waar mogelijk worden verwerkt in de definitieve voorkeursvariant."

Het project Duinpolderweg hangt volgens de HAP nauw samen met andere verkeersmaatregelen, zoals afwaardering en andere inrichting van wegen. Dat geldt ook voor de woningbouwopgave en de aanleg van een nieuwe HOV-lijn tussen Schalkwijk en Noordwijk. Van Steenis vindt het belangrijk dat deze plannen goed op elkaar worden afgestemd.

Voor de HAP is een ander belangrijk punt de afhandeling van schadeclaims. De voorgenomen aanleg van een nieuwe HOV-brug in Lisserbroek is al jaren een molensteen om de nek van bewoners aan de Hillegommerdijk. Volgens Van Steenis is nu het moment om samen met Lisserbroekers een begin te maken met de oplossing voor dit probleem.

Henk van Steenis gaat binnenkort namens HAP inspreken bij Provinciale Staten van zowel Noord- als Zuid-Holland. Hij zal daarbij nadrukkelijk wijzen op de afstemming in tijdlijnen en de planschadeperikelen.

De uiteindelijke variant van de Duinpolderwegverkeerstructuur moet in detail nog worden uitgewerkt. Dat er twijfels zijn blijkt wel uit de reacties tot nu toe, zoals uit Hillegom. Volgens de HAP zijn de grote lijnen wel duidelijk.

De lokale partij gaat er vanuit dat beide provincies en de betrokken gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk gaan doorpakken en er nog dit jaar uitkomen. Dat is volgens de HAP ook nodig om alle projecten goed op elkaar te laten aansluiten.