• IMH

Groot mannenkoor tijdens tentviering

NIEUW-VENNEP 'Meer-samen is samen-meer' staat dit jaar centraal tijdens de oecumenische tentviering op 23 juni. In de feesttent op het kermisterrein aan de Zuiderdreef is van 11.00 tot 12.00 uur iedereen welkom de viering bij te wonen en na afloop met elkaar een kopje koffie te drinken.

De jaarlijkse tentviering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, Oranjevereniging Beatrix en het feestcomité. De geestelijke verzorging is in handen van de pastores/voorgangers uit het Apostolisch Genootschap, Crosspoint, Protestantse Gemeente Abbenes, Protestantse Gemeente De Rank, R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en de Witte Kerk.

De muzikale ondersteuning wordt dit jaar verzorgd door musici van Crosspoint en het populaire Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer onder leiding van Hans van Noord. Voor kinderen tot 6 jaar is er een crèche. Tenzij die ook graag naar een mannenkoor luisteren.