• Joop Touw

GroenLinks wil dat minister inwoners ontziet in Luchtvaartnota

HAARLEMMERMEER GroenLinks Haarlemmermeer roept minister Cora van Nieuwenhuizen op in de nieuwe Luchtvaartnota meer rekening te houden met inwoners van plaatsen rondom Schiphol. De partij heeft een zienswijze ingediend. 

Eerder werd al bekend dat de Dorpsraad van Rijsenhout ook een zienswijze indiende in het kader van de nieuwe Luchtvaartnota die Van Nieuwenhuizen momenteel samen met haar ambtenaren aan het opstellen is. Daar waar in Rijsenhout vooral gehoopt wordt dat Nieuwenhuizen het bouwen van huizen in het dorp mogelijk maakt, richt de lokale GroenLinks-fractie zich logischerwijs vooral op de leefbaarheid. 

'ONACCEPTABELE OVERLAST Als Schiphol verder mag groeien, levert dat onacceptabele overlast voor inwoners, die het toch al vaak zwaar te verduren hebben', aldus de partij. 'Daarom zou prioriteit moeten worden gegeven aan leefbaarheid, milieu en de gezondheid van inwoners.'

De brief is niet alleen door de Haarlemmermeerse fractie ingediend, ook andere GroenLinks-fracties in Noord-Holland hebben zo'n brief opgestuurd. Samen roepen ze het kabinet op om prioriteit te geven aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat. In de brief wijst GroenLinks Haarlemmermeer de minister op het feit dat inwoners, die het toch al vaak zwaar te verduren hebben, nog meer overlast gaan krijgen als Schiphol verder mag groeien. Bovendien betekent groei meer CO2 uitstoot, wat haaks staat op de klimaatdoelen.

LEEFBAARHEID 'De grenzen aan de groei van Schiphol zijn wat ons betreft niet alleen bereikt als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar vooral ook als het gaat om leefbaarheid in onze gemeente, en om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners', zo staat in de zienswijze te lezen.

"Haarlemmermeer is een prettige gemeente om in te wonen, en moet dat ook blijven", aldus Maaike Ballieux, fractievoorzitter GroenLinks Haarlemmermeer. "De balans tussen economie en een gezonde en veilige leefomgeving raakt steeds verder zoek. We vragen de minister dan ook in de plannen voor de luchtvaart meer rekening te houden met onze inwoners."