• Pixabay.com

GroenLinks komt met voorstel tot verbod op ballonnen

HAARLEMMERMEER Sommige fracties vinden dat er een algeheel verbod moet komen om in de gemeente nog ballonnen op te laten. Dat bleek vorige week tijdens een debat over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). GroenLinks wil volgende week een voorstel indienen om het verbod mogelijk te maken.

GroenLinks-raadslid Wim Jansen hield een pleidooi om alle ballonnen in de ban te doen. Dat geldt dus niet alleen voor de al langer ongewenste wensballonnen, die het vliegverkeer zouden kunnen hinderen, maar ook de 'gewone' ballonnen die tijdens grootschalige evenementen worden opgelaten.

RAMP Volgens Jansen zijn ballonnen een ramp voor het milieu. Ze komen doorgaans in de natuur terecht, waar de ballonnen een prooi zijn voor vogels of andere dieren. PvdA-fractievoorzitter Willem Klijn wees hem erop dat er tegenwoordig ook biologisch afbreekbare ballonnen zijn. Het GroenLinks-raadslid zag die afbreekbare ballonnen niet direct als goed alternatief. "Die liggen nog steeds 2 jaar in het milieu voordat ze zijn afgebroken."

VVD-raadslid Katrijn Kliphuis was niet bepaald enthousiast over het voorstel van GroenLinks. Volgens haar is een verbod helemaal niet te handhaven. Kliphuis sprak over 'symboolregelgeving' die je niet zou moeten willen. Ook burgemeester Onno Hoes juichte het amendement van GroenLinks niet meteen toe. "We hebben geen acuut probleem", aldus de burgemeester. "Ik zie de noodzaak nog niet."

BETUTTELEND Raadslid Michel van Dijk wees op een onderzoek dat de Radboud-universiteit in opdracht van de gemeente Hollands Kroon heeft gemaakt om de APV minder betuttelend te maken. Dat onderzoek is volgens hem geschikt om ook de lokale regels in Haarlemmermeer nog eens tegen het licht te houden.

Burgemeester Hoes zei het onderzoek nog niet te kennen, maar zeker bereid te zijn om in gesprek te gaan over alle geboden en verboden in de APV. D66-raadslid Joost Koomen zei vooruitlopend op deze discussie dat je de 'mantra van minder regels' niet moet overdrijven, want sommige regels kun je niet eenmaal niet schrappen.

DETAILS Sommige fracties vonden de APV wel erg in de details schieten. Zo staat er bij voorbeeld dat er geen reclamemateriaal met gratis kauwgom erin mag worden uitgedeeld. Dit om te voorkomen dat de buitenruimte na afloop bezaaid ligt met kauwgom. Raadslid Dick den Butter van de ChristenUnie-SGP vond zo'n verbod wel erg ver gaan.

Enkele partijen vroegen zich ook af of het meenemen van boter en eieren met luilak nog wel in de APV moet blijven staan. Burgemeester Onno Hoes vond van wel, omdat de politie nog altijd erg blij is met dat verbod.

Frits Verhagen