• Eigen foto

Gemeenteraad stuurt Statenleden brief over Duinpolderweg

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft een brief geschreven aan Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland over de voorkeursvariant van de Duinpolderweg, de zogeheten Middenvariant. In de brief staan de standpunten uit Haarlemmermeer nog eens helder op een rijtje. De fractie van GroenLinks heeft als enige de brief niet ondertekend.

De oude gemeenteraad sprak in november uitvoerig over de Duinpolderweg. Tijdens een hoorzitting maakten veertien inwoners en ondernemers uit het gebied waar de weg moet komen duidelijk dat er grote zorgen en bezwaren zijn over de inpassing van de verschillende delen van het tracé van de Duinpolderweg. De insprekers riepen de gemeenteraad op om op te komen voor de lokale belangen.

De raadsfracties hebben toen met elkaar afgesproken samen te proberen een brief te schrijven naar de Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland met de zienswijze en aandachtspunten uit Haarlemmermeer. Die brief is nu verstuurd.

Initiatiefnemers Erik van der Peet (CDA) en Beryl van Straten (VVD) spreken van een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in de raad. Van der Peet: “Bij vrijwel alle partijen was de bereidheid groot om mee te werken aan het opstellen van de brief.”

GroenLinks heeft de brief echter niet ondertekend. Die partij gaf vorig jaar aan tegen de komst van de Duinpolderweg te zijn. Erik van der Peet: “We hebben geprobeerd om tot unanimiteit te komen. Gezien hun standpunt over de Duinpolderweg is het echter begrijpelijk dat mede ondertekenen niet is gelukt.”