• Rijsenhout zegt 'nee' tegen twee locaties voor een gepland trafostation.

    Han Verkuyl

Gemeenteraad schrapt locaties trafostation bij Rijsenhout

RIJSENHOUT Tot groot enthousiasme van inwoners van Rijsenhout heeft de gemeenteraad donderdag unaniem een motie aangenomen om de twee mogelijke locaties voor een groot transformatorstation in Rijsenhout te schrappen. De motie was een idee van VVD-wethouder Derk Reneman, die stelde dat met zo'n duidelijke uitspraak de gemeente veel sterker staat in de onderhandelingen met Tennet en Liander.

De onverwachte motie is een opmerkelijke wending in de langslepende discussie over de komst van een trafostation. Zo'n voorziening is hard nodig, omdat de vraag naar stroom enorm toeneemt in de regio. Tennet en Liander hebben een voorkeur voor een plek dicht bij de woonbebouwing van Rijsenhout.

VERZET Dorpsbewoners hebben zich steeds fel verzet tegen de plannen. Zij willen geen enorm transformatorstation bij hun dorp. De gemeenteraad heeft het verzet van Rijsenhout steeds gesteund.

Een inwoonster van Rijsenhout kwam de raad donderdag vertellen dat de dorpsbewoners sterk de indruk hebben dat het college van burgemeester en wethouders hun strijd niet steunt. Het college zou afwachtend aan de zijlijn staan, waardoor Tennet en Liander alsnog hun zin dreigen te krijgen.

REGIE Ook sommige fracties verwijten het college een gebrek aan regie in dit dossier. Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening ontkende echter nadrukkelijk dat het college de zaak laat versloffen. Hij zei echter dat Tennet en Liander met een aanvraag moeten komen en dat de gemeente daarom niet aan zet is.

Zijn collega Reneman lanceerde dus een heel ander voorstel dat direct op enthousiasme kon rekenen bij de Rijsenhouters én in de gemeenteraad. De voorgestelde motie betekent namelijk dat er helemaal geen transformatorstation komt bij het dorp en dat Tennet en Liander op zoek moeten naar een andere locatie.

De grote vraag is waar die nieuwe locatie zou moeten zijn. Uit een onderzoek van de gemeente is gebleken dat het vinden van een geschikte plek in de directe omgeving niet simpel is.