• Verwaarloosde kassen in Rijsenhout. De gemeente wil hier graag van af en zet nogmaals in op woningbouw in het dorp.

    Archief

Gemeente wil 400 nieuwe huizen in Rijsenhout realiseren

RIJSENHOUT De gemeente blijft inzetten op woningbouw in Rijsenhout. Met de onlangs opgestelde nota Analyse Woningbouw Rijsenhout hoopt het college de provincie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat te overtuigen van de noodzaak van nieuwe woningen in het dorp en zo de deur te openen naar zo'n 400 nieuwe huizen in Rijsenhout.

Rijsenhout zit op slot. Dat is het heersende gevoel bij veel inwoners van het dorp als het gaat om de mogelijkheden voor het vinden van een huis. Woningen voor starters of senioren zijn amper te vinden en veel Rijsenhouters voelen zich genoodzaakt elders te gaan wonen bij gebrek aan een huis in hun geliefde dorp.

VERWAARLOOSD Nu wil het toeval dat er in het dorp meer dan genoeg ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. Op veel plaatsen staan al jaren verwaarloosde kassen, die zonder veel moeite plaats kunnen maken voor een mooi nieuw appartementencomplex of een rijtje seniorenwoningen.

Er is echter één probleem: het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Dit besluit bepaalt dat er beperkingen zijn op het gebied van woningbouw in de omgeving van luchthaven Schiphol. Hiermee moet de vliegveiligheid worden gegarandeerd en wil de overheid voorkomen dat er huizen komen in gebieden waar teveel geluidsoverlast is. En alsof dat nog niet genoeg is, gooit de provincie met de Provinciaal Ruimte Verordening (PRV) inmiddels ook roet in het eten.

BELANGRIJK Beiden zullen omzeild moeten worden om woningbouw in Rijsenhout te realiseren. En daarom heeft de gemeente - die ook de noodzaak van nieuwbouw in Rijsenhout inziet - de nota Analyse Woningbouw Rijsenhout opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe de situatie in het dorp is, en waarom het zo belangrijk is dat er nieuwe huizen worden gebouwd.

Zo wil de gemeente niet alleen verpaupering tegen gaan door de vele verwaarloosde en ingestorte kassen nu eindelijk eens neer te halen, maar moet ook voorkomen worden dat het dorp 'doodbloedt'. 'Rijsenhout heeft een sterke sociale samenhang met een breed verenigingsleven, maar voetbal, tennis, turnen, tafeltennis en nog meer kleinere sporten hebben wel ledeninstroom nodig', zo staat in de nota. 'Om deze sociale samenhang ook voor de toekomst veilig te stellen is er instroom nodig van zowel vertrokken Rijsenhouters als ook anderen. Velen staan te popelen om terug te keren of om in ieder geval te kunnen blijven.'

PERSPECTIEF De Dorpsraad van Rijsenhout is logischerwijs erg te spreken over de hernieuwde inzet van de gemeente. "We zijn hier als Dorpsraad heel blij mee, omdat deze stap een perspectief biedt voor de toekomst", zo reageert voorzitter Monique Damen.

"Voor de leefbaarheid van het dorp is woningbouw dringend noodzakelijk. Tot nu toe worden alle plannen in Den Haag afgeschoten. Vorig jaar hebben Dorpsraad en Regiegroep een informeel overleg met het ministerie gehad. Daaruit kwam dit als mogelijke oplossingsrichting naar voren: een plan met een totaalaanpak voor Rijsenhout. Daar zijn Regiegroep en gemeente samen mee aan de slag gegaan. Dus wat ons betreft nu snel naar Den Haag! Als het plan daar wordt goedgekeurd, is een belangrijke hindernis weggenomen. De gefaseerde gefaseerde bouw voor zo'n 400 woningen is een welkome leefbaarheidsimpuls voor het dorp", zo besluit Damen.

KRITIEK Overigens is niet overal met evenveel enthousiasme op de initiatieven van de gemeente gereageerd. Vanuit de Omgevingsraad Schiphol, de opvolger van de Alderstafel waarin bewoners, overheden en de luchtvaartsector overleggen, klinkt bijvoorbeeld de nodige kritiek.

Alex Stolwijk