• Google Maps

Gemeente is bereid te kijken naar maatregelen voor rotonde

NIEUW-VENNEP De gemeente Haarlemmermeer vindt de rotonde op de kruising van de Venneperweg en de Westerdreef niet perse onveilig, maar is wel bereid om - als daar behoefte aan is - mee te denken over aanpassingen. 

Een artikel over een ongeval op de rotonde op de kruising van de Venneperweg en de Westerdreef leidde gisteren tot een stortvloed aan reacties op onze Facebook-pagina. Gemene deler van de reacties: de rotonde is onveilig omdat fietsers van twee kanten kunnen komen, en de gemeente zou er iets aan moeten doen. 

VEILIGERE OPLOSSING Met dat eerste is de gemeente het niet eens. "Wanneer je vanuit een twee richtingen fietspad, zoals hier het geval is aan, komt rijden, is het doortrekken van een twee richtingen fietspad op de rotonde een veiligere oplossing dan een éénrichtingsfietspad want anders ga je tegen het verkeer in fietsen", legt woordvoerder Mieke Spreeuwenberg uit. 

Een blik op het aantal ongevallen de afgelopen jaren toont ook niet direct een beeld van een gevaarlijke situatie. Tussen 2014 en 2018 vonden in totaal vier bij de gemeente bekende ongevallen plaats op deze rotonde, slechts bij twee daarvan was ook een fietser betrokken.

RICHTINGSPIJLEN "Om een vergelijking te maken: bij de rotonde aan het Van Stamplein in Hoofddorp hebben zich in de periode 2014-2018 vijf ongevallen voorgedaan", verduidelijkt Spreeuwenberg. "Bij de rotonde aan het Beursplein waren dat er in die periode 36. Bij die rotonde heeft de gemeente vorig jaar extra maatregelen getroffen zoals het plaatsen van onder andere richtingspijlen en het deels verwijderen van de grote gele attentieborden bij de afrijdende richting."

Als we de cijfers mogen geloven, dan valt het dus allemaal wel mee in Nieuw-Vennep, al zijn alle bijna-ongelukken uiteraard niet in de cijfers meegenomen. De gemeente is dan ook bereid om te praten over eventuele manieren om de veiligheid verder te vergroten. "Wanneer veel mensen de rotonde als gevaarlijk ervaren gaan we zeker samen het gesprek aan om te kijken of we tot oplossingen kunnen komen", aldus Spreeuwenberg.