• Ton Dijkstra

Geen presentielijst in Haarlemmermeer

HOOFDDORP De vergoeding voor gekozen raadsleden is niet afhankelijk van presentie in de raadsvergadering, dat laat raadsgriffie van de gemeenteraad weten. In het Haarlems Dagblad van woensdag 28 november staat dat raadsleden in de gemeente Haarlemmermeer alleen nog een vergoeding krijgen als ze aanwezig zijn bij vergaderingen. Dat klopt niet. 

Het dagblad heeft het betreffende raadsvoorstel waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd. Op 6 december stemt de gemeenteraad van Haarlemmermeer over een raadsvoorstel om de vergoeding voor fractieassistenten in overeenstemming te brengen met de landelijke regeling Rechtspositiebesluit Raads- en commissieleden. Tot nu was er voor fractieassistenten geen eenduidige regeling.

Fractieassistenten in Haarlemmermeer zijn leden van een fractie, die niet formeel raadslid zijn. Ze stonden wél op een kandidatenlijst maar werden bij de verkiezingen níet gekozen. Elke fractie in de raad kan maximaal twee fractieassistenten aanstellen. Fractieassistenten kunnen niet meedoen aan de raadsvergadering, maar wel aan de zogenaamde sessies, dat zijn vergaderingen over één onderwerp of met één thema.

Met name kleine fracties stellen fractieassistenten aan om het vele raadswerk te kunnen doen. Met het raadsvoorstel Vergoeding Raadscommissieleden Haarlemmermeer (fractieassistenten) krijgen de fractieassistenten nu ook een presentie-vergoeding, zoals die landelijk geldt.