• ANP Foto

Forza! uit zorgen over problemen met elektrische bussen

HAARLEMMERMEER De fractie van Forza! wil tekst en uitleg van de voorzitter van de Vervoersregioraad Sharon Dijksma over 'talloze problemen met de nieuwe elektrische bussen van Connexxion' die volgens de partij spelen. Tijdens de vergadering van de Vervoersregioraad afgelopen dinsdag in Amsterdam bracht Forza!-raadslid Michel van Dijk (die samen met vijf andere raadsleden Haarlemmermeer vertegenwoordigt) de zorgen aan de orde.

'Zo hebben de elektrische bussen maar een reikwijdte van 72 kilometer', schrijft de partij. 'Ritten moeten daardoor worden ingekort of kunnen, ondanks eerdere beloften, niet worden verlengd, zoals bus 397 naar Lisse. Lijnen, zoals de 300, moeten worden 'opgeknipt', waardoor reizigers vaker moeten overstappen. Bussen moeten worden ingekort, waardoor niet iedereen op een zitplaats kan rekenen. Al deze maatregelen staan ook in het vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2020 van Connexxion, waar Haarlemmermeer ook onder valt.'

ONAANGENAAM VERRAST Ook de Reizigers Advies Raad (RAR) is onaangenaam verrast door de negatieve kanten van ZE (Zero Emissie). 'Ons was niet van tevoren bekend dat er diverse forse nadelen zitten aan ZE. De actieradius van slechts 72 km is onverwacht laag en leidt tot problemen in de logistiek, zo schrijft de organisatie onder meer in een advies op het nieuwe vervoerplan. 'Het is voor de RAR niet acceptabel dat de uitvoering of ontwikkeling van het lijnennet gedicteerd wordt door een actieradiusprobleem.'

"De Vervoersregio wil voorop lopen bij de verduurzaming van het openbaar vervoer", aldus Forza!-raadslid Van Dijk. "Dat is op zich een mooi streven maar de huidige generatie elektrische bussen zijn nog veel te beperkt en leveren te veel logistieke problemen op. We kunnen beter een paar jaar wachten met het aanschaffen van nieuwe bussen omdat tegen die tijd de bussen veel maar accucapaciteit zullen hebben. Daarnaast kost een elektrische bus nu twee keer zoveel als een gewone bus. Ik waarschuw het bestuur van de vervoersregio voor de wet op de remmende voorsprong. Over vijf jaar zitten we met bussen die veel kosten en weinig kunnen terwijl de rest van Nederland bussen gaat aanschaffen waar de kinderziektes uit zijn."

De voorzitter van de vervoersregio zal met een schriftelijke reactie komen.

Benieuwd naar hoe het debat over deze kwestie verliep? Kijk dan onderstaand filmpje.