• Wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep.

    Frans Tol

Forza!: minder geld naar cultuur en dorps- en wijkcentra

HOOFDDORP Forza!-raadslid Erik Vermeulen heeft vorige week bij zijn eerste optreden in de nieuwe gemeenteraad direct een vlammend pleidooi gehouden om aanzienlijk minder subsidie te geven aan de cultuursector en aan de dorps- en wijkcentra. Volgens hem slokken beide sectoren veel te veel geld op van de gemeentebegroting.

Nieuwkomer Vermeulen gebruikte onparlementaire woorden om zijn punt te maken. Hij zei dat er al jarenlang 'geld wordt verbrand' in de culturele sector. "We zijn er niet om de hobby's van babyboomers te financieren die een avondje uit willen. Die kunnen toch wel meer betalen dan tien euro. Ook zijn we er niet om via overheidsgeld hoge salarissen te betalen aan mensen die kunnen vragen wat ze willen."

Vermeulen vond ook dat er best wat meer ambitie mag worden getoond om de subsidies aan dorps- en wijkcentra naar beneden te brengen. Volgens hem worden de accommodaties ten onrechte met miljoenen gesubsidieerd. Gebouwen staan volgens hem veel te veel leeg overdag. "Waarom kan een en ander niet kostendekkend?"

De monden van Vermeulens collega's in de raad vielen steeds verder open van verbazing. Het was fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks die als eerste tegengas gaf. "Van deze uitspraken zakt bij ons de broek af." Ballieux raadde Vermeulen aan zich wat meer te verdiepen in de financiering van de culturele sector.

Dat vond ook fractievoorzitter Herman Koning van het CDA. "Het Cultuurgebouw heeft pas nog acht ton bezuinigd. Als ze eens wat extra verdienen bij de verhuur van een zaal wordt dat direct ingepikt. We zitten er echt bovenop."

PvdA-fractievoorzitter Willem Klijn vond het logisch dat de cultuursector wordt gesubsidieerd, omdat het aanbod bereikbaar moet blijven voor iedereen. Ook fractievoorzitter Johan Rip van de HAP vond cultuur een 'groot goed' voor de samenleving.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water reageerde dat dorps- en wijkcentra heel belangrijk zijn voor de sociale samenhang in een wijk of kern. Inwoners die elkaar geregeld ontmoeten, zijn minder snel eenzaam. En niet iedereen beschikt over een zak met geld om al die activiteiten te kunnen betalen. Steffens zei ook dat dorps- en wijkcentra simpelweg geen commerciële activiteiten mogen ondernemen.

Erik Vermeulen liet zich niet zo snel uit het veld slaan. Hij bleef er bij dat de subsidies aan cultuur en dorps- en wijkcentra best wat minder kunnen.