• Monique Damen.

    Frans Tol

'Focus zou op Rijsenhout moeten!'

RIJSENHOUT Nu de gemeente Haarlemmermeer de actie Hoofddorp Centraal aan het afbouwen is, komt er misschien meer ruimte om ook eens een van de andere woonlocaties van Haarlemmermeer centraal te stellen. Dat zou dan bijvoorbeeld Badhoevedorp, Nieuw-Vennep of Rijsenhout kunnen zijn.

In al deze dorpen speelt zoveel dat die zaken alleen maar op te lossen zijn via een goede harmonie met het college. Neem Rijsenhout: voor Monique Damen bleek haar dorpsraadvoorzitterschap zo intens en tijdrovend dat deze vrijwilligerstaak niet meer verenigbaar was met haar werk en ouderschap: 'Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe voorzitter die bereid is de komende jaren Rijsenhout centraal te stellen en zich strategisch en politiek wil inzetten voor de belangen van dit dorp. Voorlopig zijn mijn taken nu verdeeld onder het bestuurstrio van de dorpsraad: Hans van der Meulen, Jan Buiten en ik.'

VOORZITTER De voorzittersmail gaat nog naar Monique Damen en zij zal nog even de spreekbuis zijn, maar Hans van der Meulen neemt nu het technisch voorzitterschap op zich en doet dit in nauwe samenwerking met Monique en secretaris Jan Buiten. Damen: 'Dat vraagt natuurlijk om een goede onderlinge afstemming. Maar de sfeer is goed. Ik heb er alle vertrouwen in.'

Voor de nieuwe dorpsraadvoorzitter is het wel een uitdagende opgave. Want in Rijsenhout moet de aandacht gericht zijn op het vliegverkeer, het Ringdijkbeleid van gemeente en waterschap, de woningbouw, de oude kassen, de energietransitie, het Crash Museum, dorpshuis De Reede, de sportverenigingen, en Meerlanden en de eventuele biomassacentrale. 'Door al deze zaken zijn er vanuit het dorp al steeds groepjes ontstaan die zich ergens voor gaan inzetten. Het gaat natuurlijk om de leefbaarheid. Wij ondersteunen en laten ons adviseren. We kijken wat er speelt, wat dat betekent en of het goed is voor het dorp. Wij onderhouden bovendien de contacten met overheden (gemeente, provincie en rijk) en de bewonersnetwerken.'

INITIATIEFGROEP Monique Damen wijst op de wederkerige relatie met onder andere de Regiegroep: 'Dat is een creatieve denktank die met eigen initiatieven komt. Die houdt zich van oudsher meer bezig met ruimtelijke ordening, woningbouw (tiny houses) en Schiphol.'

Een ding is zeker, Rijsenhout behoeft een facelift. Die oude leegstaande kassen moeten gewoon weg. Gemeente, provincie en ook het Rijk zouden daar eindelijk eens een ruimte voor moeten maken. Naast en facelift door woningbouw wil Rijsenhout ook nog rap aan de slag met de SLS-subsidie voor de Sport, de Reede en Ringdijk. Deze moeten binnen een aantal jaren bestemd zijn. Daarnaast wacht het dorp met smart op de aanleg van de groenstrook rond de nieuwe tomatenkassen. Maar die is vertraagd vanwege bestemmingsplanprocedures. Damen: 'Eigenlijk hopen wij dat er actieve bijdragen komen van betrokken dorpsbewoners vanwege voor de herinrichting over hun straatje kunnen kijken. Ach, er speelt hier zoveel. Dat biedt ook kansen: Rijsenhout zou een mooie proeftuin voor echte oplossingen kunnen zijn.'

Frans Tol