• Een oude ansichtkaart met de afbeelding van de kerk.

  • De haan op de toren wijst al jaren naar het Noord Westen. Koos Verbaas deed een poging tot correctie.

  • Het comité bij de ingang van de kerk, op de eerste feestdag van het jubileumjaar. v.l.n.r. Evelien Engels, Lenny Versteeg, Dick van ´t Riet, Conny Berbée en Ria Baars.

Feestjaar dankzij comité

Geertje Bos

Open Monumentendag staat in Abbenes in het teken van het 150 jaar oude kerkje van de Protestantse gemeente. Ds. Berbée: "Een kerk van het dorp, voor het dorp. Monument dat we goed willen bewaren voor het nageslacht."

Abbenes koestert monument

Een comité van betrokken gemeenteleden bedenkt een feestjaar vol activiteiten waarbij iedereen welkom is. Het begint met de herdenking van de eerstesteenlegging, op 8 juli in een bijzondere dienst. Daarna volgt een programma met elke maand 'iets bijzonders' tot en met 29 maart 2019, de datum van de officiële ingebruikname van de kerk. Initiatiefneemster is Evelien Engel, scriba van de kerkenraad, ouderling, betrokken bij de kindernevendienst en koorlid. Zij is getrouwd met graanhandelaar Jasper Engel, moeder van vier kinderen, (oppas)oma van tien kleinkinderen. Als drie jaar geleden het jubileum bij een vergadering van de kerkenraad aan de orde komt, ziet zij de organisatie ervan meteen zitten. Maar dan wel samen met anderen. De eerste bij wie ze aanklopt is dominee Conny Berbée, die het idee omarmt om de feestelijkheden met het dorp te delen. Direct vindt zij ook steun bij kosterszoon Dick van 't Riet. Welkome aanvulling vormen trouwe kerkgangster Lenny Versteeg, koorlid, eveneens betrokken bij de kindernevendienst. Haar man is diaken. En Ria Baars, door Van 't Riet beschreven als 'historisch geweten' van het dorp. Zij weet namelijk 'alles' van Jan Pieter Heije, de Amsterdamse huisarts en dichter aan wie Abbenes veel te danken heeft.

APELDOORN In de pastorie naast het kerkgebouw aan de Hoofdweg maken we nader kennis met Conny Berbée-Bakhuis die hier met haar gezin sinds november 2007 woont. Voor de predikant is Abbenes de eerste gemeente waar ze op 4 november van dat jaar in het ambt wordt bevestigd. Apeldoorn is de stad waar ze in 1967 wordt geboren, opgroeit en de middelbare school volgt. Een originele antieke kerkbank in de keuken herinnert aan haar jeugd. "Die bank komt uit de Grote Kerk. Mijn ouders deelden daar samen het kosterschap. Ik ben met het geloof opgegroeid. Dat voelde goed, knelde nooit. Samen met m'n oudere broer mocht ik met m'n fietsje in de kerk rond rijden. Moesten we wel uitkijken ons niet te bezeren aan de banken." Zomaar een herinnering.

LEIDEN Na de middelbare school doet ze een secretaresse opleiding en krijgt een kantoorbaan. Als geen ander bekend met kerkenwerk besluit ze in 1989 alsnog de studie Godgeleerdheid te volgen, in Leiden, waar ze op kamers gaat wonen. Ze is in 1995 klaar met de staatsopleiding, waarna ze nog twee jaar de kerkelijk opleiding doet, afgerond met een kerkelijk examen. Vervolgens begint ze als AIO (assistent in opleiding) een onderzoek naar het ambtsgeheim. "Al ben ik niet het type van een studeerkamergeleerde, ga ik eigenlijk liever met mensen om dan de hele dag met m´n neus in de boeken te zitten. Maar het bleek een leuk onderwerp, waarvoor ik met veel mensen in contact kwam."

In deze periode leert ze Pascal Berbée kennen, student aan de Agrarische Hogeschool in Delft en telg uit een Zuid Hollandse kwekersfamilie. Ze krijgen een relatie, trouwen in maart 2000 en gaan wonen in een voormalig Leids bakkersgildehuisje. In verband met Pascals kwekerij van amaryllis, verkassen ze naar het dorpje Hem. Aanvankelijk levert Conny haar aandeel in het bedrijf naast haar studie in Leiden. Het is een drukke periode als in het gezin drie dochters worden geboren, Veronique (2001), Sophie (2002) en Juliette (2006). Studie en proefschrift raken wat op de achtergrond. Omdat Pascal de bedrijvigheden liever in de Bollenstreek uitvoert en Conny zich inmiddels beroepbaar stelt, wordt hun volgende woonplek Abbenes. De rest is geschiedenis. "In ons gezin komen twee heel verschillende werelden samen, maar we zijn allebei met de schepping bezig. En dat is mooi."

*Op 8 september is de kerk vanaf 11.00 uur opengesteld, met orgelmuziek. Op het plein zijn oud Hollandse spelletjes. Poffertjes eten kan ook. Meer info: 150jaar@kerkinabbenesnl.