• Eigen foto

Enquête: openbaar vervoer niet beter

HAARLEMMERMEER Het openbaar vervoer in de gemeente is er na de openbare aanbesteding in het najaar van 2017 niet op vooruit gegaan. Dat blijkt uit een enquête van de jongerengemeenteraad. Kirsten van Tol van de jongerengemeenteraad presenteerde de uitkomst van de enquête vorige week aan de volwassen gemeenteraad.

Volgens Kirsten van Tol hebben veel busreizigers slechte ervaringen met het huidige busvervoer. Vooral AM Flex, het systeem waarbij busjes op afroep passagiers ophalen, is niet met gejuich ontvangen. Ook worden opgeheven buslijnen en -haltes nog steeds gemist door mensen die er gebruik van maakten.

VERRASSING De resultaten van de enquête waren een complete verrassing voor de gemeenteraad. Het algemene beeld is toch dat het openbaar vervoer in de regio goed verloopt. Raadslid Piet Schouten van GroenLinks vroeg zich daarom af of er in de Vervoerregio wel dezelfde taal wordt gesproken als de gebruikers van het openbaar vervoer. "Wat gaat het college hier aan doen?"

HAP-raadslid Abdel Salhi wilde weten of er een bezwaar extra vaak is genoemd in de enquête. Kirsten van Tol vond eigenlijk van niet. Volgens haar is de conclusie van het onderzoek dat reizigers zich serieus afvragen of de situatie verbeterd is sinds de veranderingen van eind 2017.

SOMBER Wethouder Marja Ruigrok van Verkeer en Vervoer zag het niet zo heel somber in. Zij bedankte de jongerengemeenteraad allereerst hartelijk voor de enquête die ze hebben gehouden.

De wethouder voegde er direct aan toe dat er best nog wel wat kan worden verbeterd aan AM Flex, maar dat dit toch een mooie en moderne manier is van met het openbaar vervoer reizen. Ruigrok heeft er ook zelf ervaring mee vanuit haar nieuwe woonplaats Rijsenhout.

ONDERZOEK De wethouder wees erop dat de Vervoerregio zelf ook onderzoek heeft gedaan naar de tevredenheid van reizigers. Vreemd genoeg is de waardering in dit geval gestegen van 7.6 naar 7.8. Volgens Ruigrok zijn er veel positieve punten te noemen in het huidige openbaar vervoer, zoals veel elektrische bussen en meer maatwerk dan voorheen.

Wethouder Ruigrok zegde toe de resultaten van de enquête mee te zullen nemen naar de Vervoerregio, die zich volgende maand gaat buigen over een nieuw vervoerplan.