• Frans Tol

Eerste bomenkap eind dit jaar | Irritatie op bijeenkomst

Frans Tol

NIEUW-VENNEP Eigenlijk was het zaaltje in De Rank te krap bemeten, want er waren meer belangstellende bezoekers op de informatiebijeenkomst over de groenrenovatie van het Dokter van Haeringenplantsoen afgekomen dan de gemeente had voorzien.

INGRIJPEN En die bezoekers bleken het vooral niet eens met de voorgenomen kap van 76 van de 113 bomen. Gebiedsmanager Maarten Treep moest maandagavond daarom meerdere malen tijdens de presentaties van projectleider Stan van der Laan en landschapsarchitecte Saskia van Diemen ingrijpen om de gemoederen te kalmeren.

Treep bleef volhouden dat er bepaalde ingrepen nodig waren om het plantsoen in de toekomst mooi te houden. Van der Laan ging in op het waarom van de renovatie, over wat er tot nu gebeurd was, wat de plannen zijn en wanneer: "Daarbij willen wij de sierwaarde en de biodiversiteit vergroten, toch minder vitale bomen vervangen dan eerst de bedoeling was, de verrommeling opheffen, de spelen behouden en de veiligheid waarborgen."

0,0 Anne Stins van de groep bewoners die zich verzet tegen de flinke kap merkte op dat er ook na vier maanden bezwaar maken 0,0 begrip van de gemeente gebleken is. Er werd verzocht enkele kundige buurtbewoners als gesprekpartners van de gemeente aan te stellen. "Nee." zei Treep. "Maar inbreng is tot 22 oktober mogelijk." Daarna wordt het plan definitiever gemaakt en de kapvergunningen aangevraagd. Zes weken later zou er dan al begonnen kunnen worden met gerichte kap die gespreid zal worden over vijf jaar."

Het protesteren had dan toch opgeleverd dat er een kapspreiding komt en dat nu bestelde bomen straks al als grotere bomen geplant kunnen worden. En volgens de landschapsarchitecte zal alles beter gesnoeid en onderhouden gaan worden, wordt alles bloemrijker, worden de banken gedraaid, de vijver schoongemaakt en zal de fontein weer werkend gemaakt worden. De bomen die nu een stip hebben zullen onherroepelijk gekapt worden. Daaronder is ook de grote treurwilg aan de buitenkant. Die andere zal geleidelijk om gaan vallen in de vijver: "Maar om dat proces te vertragen zal de wilg door snoeien van gewicht ontdaan moeten worden."