• Ontroering en vrolijkheid na het opspelden van de Koninklijke Onderscheiding.

    Frans Tol

Echtpaar den Butter nu Lid in de Orde van Oranje Nassau

ABBENES Burgemeester Onno Hoes was zaterdagmiddag 9 juni naar Abbenes gekomen om daar Andria Maria (Anneke) den Butter – Eveleens en Hendrik (Henk) den Butter beide de Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau op te spelden. Maar voor dat hij dat deed maakte hij eerst een uitgebreide ronde over de immense rommelmarkt: 'Het is niet niks om zo'n onmetelijk grote rommelmarkt zo'n 35 jaar te hebben georganiseerd. Wat het financieel resultaat daarvan na 35 jaar voor de Protestante Gemeente Abbenes betekend moet hebben is niet helemaal te overzien. Het resultaat van de laatste 10 jaar gaat in ieder geval richting 250.000 euro.' Dat leverde een flink applaus op van de talrijke rommelmarkt bezoekers.

Frans Tol

De burgemeester benoemde de rommelmarkt als een circulaire economie: 'Maar eigenlijk vervult zo'n rommelmarkt mij met ingehouden schaamte. Want als je ziet wat wij als mens allemaal wegdoen aan goede nog bruikbare spullen….! Alleen omdat wij gewoon alles nieuw willen hebben.' Hij benadrukte dat het organiseren toch jaarlijks een heel werk geweest moest zijn: 'Dan gaat het om vooraf verzamelen, sorteren, en vooral ook om het elk jaar weer motiveren van die talrijke vrijwilligers.'

Henk den Butter gaf daarop aan dat het totaal aan vrijwilligers door het jaar heen zo'n tiental bedraagt, maar dat het er voor de rommelmarkt wel zo'n vijfenzestig zijn. Op hun lijstje van verdienste stonden bovendien het organiseren van de jaarlijkse bazaar en de jaarlijkse BBQ bij het begin van het kerkelijk jaar, dat Henk den Butter grafgraver was en jarenlang het preekrooster verzorgde. Bovendien maakte Anneke zich verdienstelijk als bestuurslid van het koor van Sassenheim dat veel samen deed met het koor van Abbenes: 'En dan drinken alle tachtig koorleden koffie met wat lekkers bij Henk en Anneke thuis.'

Peter Elshout is penningmeester van de kerkelijke gemeente: 'Tja, wij kunnen het nog wat jaren uitzingen maar nu Anneke en Henk met de rommelmarkt stoppen weten wij nog niet hoe het straks zonder die 20.000 jaarlijkse euro's moet? Wij houden in ieder geval nog de jaarlijkse opbrengst (zo'n € 6.500) van de bazaar. Want dat blijven zij doen.'

Dochter Angelique Tuiken – den Butter: 'De hele familie deed altijd het hele jaar mee. Wij zijn van kleins af aan met de rommelmarkt opgevoed en ook alle aanhang moest direct altijd meedoen.' Het echtpaar den Butter heeft 2 dochters, 1 zoon en 5 kleinkinderen.