• Het restaurant sloot 23 februari de deuren.

    Frans Tol

'Eén woning aanvaardbaar'

Antwoorden over d'Oude Molen

NIEUW-VENNEP Voor het gebied van restaurant d'Oude Molen is een transformatie van de bestaande horecagelegenheid naar één woning en het uitbreiden van de bestaande bebouwing aangevraagd, dat reageert het Haarlemmermeerse college van B&W op vragen van de HAP.

De lokale fractie stuurde eind januari schriftelijke vragen over de voorgenomen sluiting en verkoop van de bar en steakhouse in de Madeliefstraat. Het college laat nu weten op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond het historisch stukje Nieuw-Vennep. De gemeente ontkent dat er een vergunningaanvraag loopt om het bestemmingsplan te wijzigen van horeca naar wonen. 'Er loopt geen aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen. Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Er is gevraagd om de molen in afwijking van het bestemmingsplan te mogen gebruiken voor wonen.' De aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend door De Oude Molen B.V. Er wordt een transformatie van de bestaande horecagelegenheid naar één woning en het uitbreiden van de bestaande bebouwing aangevraagd, schrijft het college. De aanvraag geldt voor het gehele perceel. Er gingen al snel verhalen rond over de bouw van een appartmentencomplex, maar het college ontkent dat dit tot de mogelijkheden behoort. 'Wij vinden op dit moment maximaal één woning op het gehele perceel ruimtelijk aanvaardbaar. De aansluitende gronden om de molen zouden bij vergunningverlening alleen gebruikt mogen worden ten behoeve van de woning. Bijvoorbeeld voor een bijbehorend bouwwerk. Op dit moment hebben we nog geen volledige aanvraag. Pas als er een volledige aanvraag is kunnen wij een stedenbouwkundige, planologische en welstandelijke beoordeling doen. Op basis van deze beoordeling kunnen wij randvoorwaarden stellen aan het gebruik en de invulling van het perceel.' Het huidige bestemmingsplan voorziet in de bescherming van d' Oude Molen als beeldbepalend gebouw. In de nota 'Erfgoed op de kaart' staat dat de gemeente de mogelijkheden wil bekijken om beeldbepalende elementen in het bestemmingsplan te beschrijven en indien mogelijk een dubbelbestemming 'beeldbepalende bouwwerken' wil geven. In het bestemmingsplan heeft de molen deze dubbelbestemming niet.