• Secretaris Jan Buiten en vertrekkend voorzitter Monique Damen.

    Frans Tol

Dorpsraadvoorzitter Monique Damen zoekt opvolger

RIJSENHOUT Monique Damen heeft in de jaren waarin zij dorpsraadvoorzitter van Rijsenhout was, gezien dat er menig robbertje met het college van Haarlemmermeer uitgevochten moest worden. Nu ze heeft aangekondigd er mee te stoppen, blikt ze terug en vooruit.

"Wat wij de laatste jaren bereikt hebben is een gezonde afstand tot de gemeente en een fijne relatie met de gemeenteraad", aldus Damen. "En nee, juist niet alleen door de dorpsraad, maar vooral door de bewoners die zich gekeerd hebben tegen de plannen van de gemeente, die de krachten bundelden en daarmee succes bereikt hebben. Wij doen vooral aan netwerken, zorgen dat die bewoners elkaar kunnen versterken: maar de echte verdienste komt van de bewoners zelf." Daarmee doelt zij onder andere op de groep 'Rijsenhout Zegt Nee' en de Regiegroep.

GEMEENTERAAD In die jaren passeerde er dan ook nogal wat. Er was het verdwijnen van plannen voor het zo gewenste dorpspark waar het gigantische kassencomplex voor het kweken van tomaten door de firma Schenkeveld voor in de plaats kwam. Er was vanuit Meerlanden een flinke stankoverlast en na het grotendeels oplossen daarvan sinds een jaar de dreiging van de komst van een biomassa installatie waarin houtafval verbrand moet worden. En de plannen voor de aanleg van een voetbalveldgroot transformatiestation. Dan zijn er nog de oude verrommelde kassen, de noodzakelijke opknapbeurten van sportkantines en het dorpshuid De Reede. Kijk daarnaast naar de problemen rond het opstarten van woningbouw, en het afbranden van jeugdhonk De Vluchtheuvel. En dan is er ook altijd Schiphol nog.

NETWERKEN Damen is nog altijd blij met de ontvangen steun van de voormalige gemeenteraad: 'Er is nu natuurlijk wel een nieuw college en een nieuwe raad. Die nieuwe raad komt 23 januari op bezoek om kennis te maken en in een besloten goed gesprek te praten over de thema's die spelen. Voor ons is de leidraad daarin: wat speelt er in ons dorp, wat betekent dat voor de bewoners en is dat allemaal goed voor ons dorp. Kijk, Rijsenhout is eigenlijk net Nederland in het klein. We zijn nu wel beland in een periode waarin allerlei grote thema's ineens samen naar voren komen. De tendens daarvan is dat daardoor de gelatenheid in het dorp doorbroken is en dat iedereen beseft dat dingen alleen opgelost kunnen worden via openheid en transparantie. Dat we dus onze problemen en oplossingen met elkaar moesten gaan uitwisselen. Die netwerken hier zijn erg goed in waar zij mee bezig zijn. Daar moet je als dorpsraad niet in de weg gaan lopen, wij hebben vooral een ondersteunende rol.'

THEMA'S Met de raad zullen dus alle thema's besproken worden die spelen. Welke exact, daar wil Damen niet op ingaan, maar dat zijn waarschijnlijk de mogelijke nieuwbouw, het sportpark 21, de jeugd, Meerlanden, het Openbaar Vervoer, de visie Ringdijk, het groen om Schenkeveld, de ecologische disbalans door al die kassen, recreatie en toerisme, en geld van de SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol). Damen: 'Samen bestaat bij de gratie van apart. De dingen die hier spelen zorgen nu voor veel beweging en wat is daarin de rol van de gemeente en wat die van de dorpsraad? De kracht van Haarlemmermeer kan toch zitten in een goede omgang met al die verschillende kernen. Niet om al die dorpen in hetzelfde korset te duwen. Daarom willen wij juist gericht over het dorp Rijsenhout praten. Oplossingen daarvoor kunnen wij niet alleen regelen. Daar hebben wij het rijk, de provincie, het college, de raad, de ambtelijke organisatie en al die vrijwilligers voor nodig. Er moet nieuwbouw komen. Natuurlijk is de vorm en de locatie van Rijsenhout de oorzaak van die problemen richting woningbouw. Er is nog een plan voor de bouw van Tiny Houses. Er is al jaren behoefte aan meer voorzieningen voor de jeugd en sinds De Vluchtheuvel is afgebrand is die behoefte nog sterker geworden. En wat, nu het beheer van het dorpshuis door Maatvast is overgenomen?'

OPVOLGING Er zijn en komen wijzigingen in de Dorpsraad. Henk Arendse is als secretaris opgevolgd door Jan Buiten die al een jaar lid was en zich bezighield met het Openbaar Vervoer. Henk Arendse blijft wel verbonden aan de Regiegroep en de Stichting Rijsenhout 2030 (wat te doen met het miljoen dat het dorp kreeg van kweker Schenkeveld, SGN en de gemeente). Hans van der Meulen, die bestuurslid was van dorpshuis De Reede, gaat zich vanuit de dorpsraad inzetten voor de dorpshuiszaken. Monique Damen zal vanaf 1 april geen voorzitter meer zijn: 'Ik blijf wel betrokken zodat de historie, mijn ervaring en opbrengsten van de afgelopen jaren niet vervliegen. Maar ik wil meer balans tussen de tijd die ik kan besteden aan mijn gezin, werk en vrijwilligerswerk. Daarom zijn wij ook op zoek naar een opvolger die al een netwerk in het dorp heeft, vertrouwd is met de politiek en over veel ruimtelijk inzicht beschikt.'

Frans Tol