• Frans Tol

Dorpsraadvoorzitter Marcel Klein blikt terug en vooruit

NIEUW-VENNEP Marcel Klein beleefde een druk eerste jaar als voorzitter van de Vennepse dorpsraad. Het Witte Weekblad blikt met hem terug op 2018 en kijkt uiteraard vooruit naar wat het komende jaar gaat brengen. "Ik hoop op korte lijnen met de politiek."

Marcel Klein is nu ruim een jaar de dorpsraadvoorzitter van Nieuw-Vennep. "Ik kijk terug op een voor ons boeiend jaar als dorpsraad. Een jaar waarin toch veel gebeurd is. Voor onze laatste vergadering in 2018 heb ik op de website onze nieuwsbrieven nog eens doorgelezen en zag dat er in zo’n jaar toch heel wat thema’s langskomen. Grote thema’s zoals de inrichting van Park21, de groei van Schiphol, de nieuwbouw in de Nieuwe Kom, die van Getsewoud West en de Pionier. Maar ook kleinere belangrijke zaken zoals het opfleuren van het dorp via bloembakken. Dan zie ook weer eens wat een mooi archief onze website is."

INHOUDELIJK Aan de keukentafel in zijn woning in Getsewoud benadrukt Klein dat hij met de dorpsraad vooral kwalitatief inhoudelijk bezig wil zijn. "Iedereen in de dorpsraad focust zich op een bepaald thema. Wij zijn met elkaar heel specialistisch bezig. Met onder meer het houden van interne workshops, het maken van filmpjes over die thema’s, en het inspreken in de gemeenteraad. We willen dan ook een gerespecteerd klankbord zijn voor onze inwoners en de gemeente. Daardoor worden wij nu over allerlei zaken vroegtijdig en serieus benaderd."

De dorpsraad is met gebiedsmanager Maarten Treep aan het kijken hoe zij samen verder moeten gaan om met elkaar zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren. Op de website van de dorpsraad zijn er wel lege plekken te zien bij de gezichten van de dorpsraad. Klein is daar niet ongerust over.

NIEUWE MENSEN "Ja, er zijn leden waarvan wij afscheid hebben moeten nemen, zoals van Truus Klerk. Maar er hebben zich nieuwe mensen gemeld en die zijn van een jongere generatie. Zo blijven wij groeien en verjongen. Die lege plekken zullen binnen een paar maanden opgevuld zijn. Wel zou ik er graag nog een specialistisch iemand bij willen hebben vanwege de groei van Schiphol."

Klein heeft zich voor de functie van dorpsraadvoorzitter opgegeven omdat hij zich wilde inzetten voor een plezierige leefomgeving. "Er zijn in ons dorp nog veel lelijke plekken. Plekken die de aandacht van de politici verdienen. En die aandacht daarvoor mag niet verslappen vanwege de aandacht die nodig is voor de invulling van Getsewoud West, de Nieuwe Kom, het Bolsterrein en de Pionier."

AANDACHT Volgens Klein is nieuwbouw mooi maar moet er ook aandacht blijven voor verrommelde plekken. "Daar moet een einde aan komen. En als ik de indruk krijg dat de dorpsraad niet serieus meegenomen wordt in die ontwikkelingen dan zullen wij ons harder moeten opstellen, want ik hou niet van politieke spelletjes. Alles moet met open vizier. Je praat toch over scholen, winkels, gezondheidszorg, openbaar vervoer en andere bereikbaarheid. Maar tot nu ben ik positief over de relatie met onze politici en hoop dan ook op korte lijnen met de nieuwe raadsleden en wethouders."

Hij heeft inmiddels duidelijk ervaren dat Nieuw-Vennep een heel ondernemende bevolking heeft."Maar het is gelukkig ook een vrolijke bevolking die echt van feesten houdt." Dat voormalig wethouder Tom Horn en projectontwikkelaar Paul Bakker onlangs beloofd hebben echt werk te maken van de bouw van het Marktgebouw op het Harmonieplein is volgens Klein het begin van een mooie nieuwe periode. "Die is dus al ingezet met de woningbouw in de Jonkheer van de Pollstraat en de Doorbraak en de komst van het nieuwe gezondheidscentrum daar. Maar duidelijk is dat er vanaf nu tot zo’n 5 jaar verder heel wat te gebeuren staat."

BEZINNINGSPAUZE Door het verdwijnen van wijkraad Linquenda en de bezinningspauze die wijkraad Getsewoud zich opgelegd heeft, krijgt de dorpsraad een nog meer overkoepelende functie. "Daarom blijven goede afspraken over hoe wij met elkaar in een nette goed onderhouden omgeving kunnen blijven wonen heel noodzakelijk."

Als hoofdthema’s voor die komende periode noemt Klein jeugd, wonen en recreëren. "Wij willen als dorpsraad ook een grotere zichtbaarheid maar wel politiek kleurloos blijven. Goed samenwerken is daarbij noodzakelijk: we moeten met elkaar de sterke punten blijven benadrukken. Dan kunnen wij mooie dingen voor elkaar krijgen."

ONDERHOUD De aandacht voor jeugd uit zich via bezoeken aan de panden van Maatvast. Voor wonen is het duidelijk dat die aandacht zich blijft richten op Getsewoud West, de Nieuwe Kom en de Pionier. op het gebied van recreëren moet er onder meer aandacht zijn voor het onderhoud van de Venneperhout. De gemeente wilde dat overnemen maar dat liet Staatsbosbeheer niet toe. "Staatsbosheer heeft daar echter geen geld voor. Daarom hebben bewoners en leden van de wijkraad Getsewoud onlangs al sloten uitgemest omdat die dicht dreigden te slippen."