• Locoburgemeester Marja Ruigrok en dorpsburgemeester' Henk Ruighaver.

    Frans Tol

Dorpsraad Zwaanshoek ontvangt eremedaille van gemeente

ZWAANSHOEK Locoburgemeester Marja Ruigrok was zaterdag 30 maart naar dorpshuis De Oase gekomen om aan de Stichting Dorpsraad Zwaanshoek de gemeentelijke bronzen eremedaille uit te reiken.

Dat deed zij omdat die Dorpsraad haar 50-jarig bestaan vierde. "Het is fantastisch om te zien dat de leden van deze dorpsraad zo enorm actief zijn. Het is een sterk staaltje gemeenschapszin. Want mede door die inzet is het in Zwaanshoek fijner wonen en veiliger geworden." Het was voor de nieuwe wethouder Ruigrok haar eerste officiële daad als overheidsvertegenwoordiger.

BUURTSCHAP Dorpsraadvoorzitter Wim Kruyt nam als eerste het word en begroette alle belangstellenden. Er was een aardige opkomst. "Dat wij hier vandaag staan hebben wij te danken aan een zevental bewoners die in het voorjaar 1967 het initiatief namen om in het buurtschap Zwaanshoek een dorpshuis te willen realiseren en een dorpshuis op te richten."

Twee jaar later, op 26 maart 1969, was de eerste officiële vergadering van de dorpsraad een feit. Het buurtschap Zwaanshoek telde toen ongeveer 800 inwoners en een (min of meer) florerende middenstand. Kruyt: "We hadden een bakker, kruidenier, slager, groenteboer. Een smid, een fietsenmaker en let wel: twee benzinepompen."

WOONWAGENKAMP Kruyt wees erop dat die dorpsraad de afgelopen 50 jaar roerige tijden heeft meegemaakt en dus het bestaansrecht wel meer dan bewezen heeft. "Participatie bestond nog niet, dus was actievoeren het enige middel om gehoord te worden. Er is onder meer actie gevoerd tegen de komst van een groot regionaal woonwagenkamp, een crematorium en een waterzuivering. Ja, u merkt het, als de gemeente ergens wat kwijt moest was Zwaanshoek populair. En nu herhaalt de geschiedenis zich vanwege de foute politieke beslissing voor de middenvariant van de Duinpolderweg en de geplande noordelijke rondweg nabij de schoolzone. Gelukkig hebben wij nu een jong en enthousiast dorpsraadteam."

Henk Ruighaver, die 49 jaar deel uitmaakt van de dorpsraad en in Zwaanshoek wel 'dorpsburgemeester' genoemd wordt en aan wie locoburgemeester Marja Ruigrok dan ook de gemeentelijke erepenning overhandigde, dook dieper de geschiedenis in. "Aanleiding voor het oprichten van het dorpshuis was een toneelavond van de leerlingen van School 8 (wat nu dorpshuis De Oase heet) die in het gebouw Elim gehouden werd."

BOERENPROTESTEN Dat Elim-gebouwtje, dat aan de overkant van De Oase stond, bleek als zondagsschool en als eerste dorpshuis te klein voor de getoonde behoefte. Dat er na boerenprotesten meer overleg kwam met de gemeente heeft wel als resultaat gehad dat wat gerealiseerd werd de instemming van het dorp had. Ruighaver, die dit jaar de 50 jaar in de dorpsraad nog vol wil maken en wel blijft deelnemen in de Stichting Dorpshuis Zwaanshoek, toonde in zijn overzicht van de dorpse geschiedenis duidelijk het nut van overleg tussen dorpsraad en gemeente aan.

Frans Tol