• Archief BDU

Dorpsraad van Abbenes uit zorgen over traject Poelweg

ABBENES Dat het geplande zuidelijke tracé van de Duinpolderweg (traject Poelweg) het dorp zorgen baart werd donderdag 24 januari duidelijk tijdens de openbare dorpsraadvergadering. Er is begrip voor de verkeersproblematiek van Lisse, maar Abbenes, dat al met veel (geluids)overlast te maken heeft, wil niet de dupe worden van een nieuwe weg vlakbij.

Het voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg tussen Lisse en de A44 ter hoogte van de Hoofdvaart houdt de gemoederen flink bezig. Deze weg, mede vanwege de aanleg van een hoogspanningslijn op nog geen kilometer afstand van de bebouwde kom, zou Abbenes alleen overlast geven en geen profijt.

PIEKBERGING Het verbaasde de dorpsraad vorig jaar al enorm, dat er in de plannen totaal geen rekening was gehouden met de definitieve aanleg van de piekberging in het zuiden van de polder en ook niet met de toekomstige bouw van 3.500 woningen in Lisserbroek en toestroom van verkeer die daarvan komt. Ook wordt de aanleg van een aansluiting op de A44 ter hoogte van het viaduct over de Hoofdvaart (afrit 2) als een groot probleem gezien. Enerzijds vanwege ruimtegebrek, maar het deel bij Abbenes is nu al overbelast. Door de verkeersstroom uit Lisse en Lisserbroek zal dat helemaal dichtslibben, met sluipverkeer door Abbenes tot gevolg.

In augustus 2018 heeft de dorpsraad haar zienswijze medegedeeld aan de Provinciale Staten van Noord-Holland en alternatieven aangedragen, maar daar is niet op gereageerd. De weg, inmiddels traject Poelweg genaamd, maar niets anders dan het zuidelijke tracé van de Duinpolderweg, is een ingewikkelde zaak waar twee provincies (Noord- en Zuid-Holland) en twee gemeentes (Lisse en Haarlemmermeer) bij zijn betrokken.

VINGER IN DE PAP Een beslissing is niet zo maar genomen. "Er is nog steeds overleg", aldus John van den Berg van de dorpsraad, "en wij willen een vinger in de pap houden. Abbenes wil kleinschalige woningbouw. De nieuwe weg beperkt dat ernstig. We willen het zuidtracé buiten Haarlemmermeer houden, bijvoorbeeld van Lisse langs de Ringvaart om bij Sassenheim op de A44 aan te sluiten bij afrit 3. Of anders met een verbreding van de aansluiting met de N207. Dan is er geen nieuwe route door het polderlandschap nodig en geen extra brug over de ringvaart."

Ria Meuleman