• Het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep waar de geplande heuvels zouden moeten komen.

    Frans Tol

Dorpsraad stelt eigen MER op over heuvels Park21

NIEUW-VENNEP Voorzitter Marcel Klein heeft met zijn dorpsraad van Nieuw-Vennep een eigen M.E.R. (Milieu Effect Rapportage) laten maken naar de gevolgen van het voornemen van de gemeente om heuvels aan te leggen in Park21. "We hebben als dorpsraad actief gereageerd op deze plannen en ik moet daarbij vooral Peter Bootsman bedanken voor zijn inspanningen. Ook moeten wij voor het narekenen van deze rapportage de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland bedanken. Zij steunen bovendien de Dorpsraad Nieuw-Vennep met dit initiatief."

Klein benadrukt dat die heuvels aangelegd zullen worden met licht verontreinigde grond die door de gemeente Amsterdam geleverd wordt en waarvoor Haarlemmermeer een geschatte vergoeding zou krijgen van zo’n 40 miljoen euro.

PROTESTVERENIGING Ook benadrukt hij als voorzitter dat de Dorpsraad geen protestvereniging is. "Wij zullen nooit met spandoeken naar het gemeentehuis gaan optrekken, maar vroegen ons wel af of die heuvels nou wel zo nodig zijn. Wij leven immers in Haarlemmermeer, niet in Zuid-Limburg. Begrijp goed: wij zijn pro Park21. Er moet immers in onze gemeente voldoende locaties zijn voor ontspanning en recreatie. Park21 zal bovendien veel mogelijkheden bieden voor activiteiten. De geplande locatie is wel meer richting Hoofddorp, in de buurt van het klimpark, maar het is daar eigenlijk toch nog Nieuw-Vennep."

Na vragen heeft de gemeente wel een informatieavond georganiseerd. "Daarop hebben wij wel vragen beantwoord gekregen, maar zijn toch met vragen blijven zitten. Bovendien bleven wij achter met de wetenschap dat er op die licht verontreinigde grond niets gaat groeien. Dat zou opgelost worden met een laag van 50 centimeter goede grond eroverheen die uit de polder komt en tot de schoonste van Nederland behoort. Maar zijn daarmee alle gezondheidsrisico’s van de baan? En dan het vervoer van al die grond: dat is een exercitie die gewoon bizar is."

VRACHTWAGENRITTEN In de berekeningen van de dorpsraad komt naar voren dat het bij het vervoer van de beoogde 4,5 miljoen kubieke meter grond zal gaan om 150.000 vrachtwagenritten. Ook is berekend hoeveel liter diesel nodig is voor al die ritten. "Heen en weer houden wij in een veilige berekening 40 kilometer aan. Per 3 kilometer verbruiken vrachtwagens 1 liter diesel. Uitgaande van de berekende 150.000 ritten komen wij dan op 6.000.000 kilometer en een totaal verbruik van 2 miljoen liter diesel." De berekeningen van de dorpsraad komen daarbij ook uit op 5,43 miljoen kg CO2-uitstoot. "Uitgaande van 258 werkbare dagen per jaar zou een vrachtwagen er 97 jaar over doen om dit transport te realiseren."

Klein meldt dat er toch zeker drie scenario’s mogelijk zijn. "De aanleg van die heuvels, het alternatief zonder die heuvels of een keuze voor lagere heuveltjes. In de aanloop naar verdere beslissingen willen wij graag advies geven aan de gemeente en in ieder geval hierover in overleg blijven."

Frans Tol