• Jan Aukes

Debat in raad over Zwarte Piet smoort

HOOFDDORP Een poging van D66 om twee dagen na het vertrek van Sint-Nicolaas en zijn Pieten het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen is donderdag in de gemeenteraad gestrand. De meeste partijen hadden er geen behoefte aan om een politieke discussie te beginnen over Zwarte Piet.

D66-fractievoorzitter Joost Koomen deed in een toelichting een oproep het Sinterklaasfeest te moderniseren om op die manier de scherpe kantjes van de discussie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet af te halen. Koomen vond het hoog tijd worden dat de standpunten worden gematigd. De gemeenteraad zou daarvoor een helder signaal moeten afgeven.

De motie van D66, die mede werd ingediend door de CDVP, was voor raadslid Anneke van der Veer aanleiding om een 'tegenmotie' in te dienen die juist beoogde om het aanzien van Zwarte Piet niet aan te tasten. Zij vond dat Piet gewoon zwart moet blijven.

Andere fracties vonden dat ondernemers en organisatoren van sinterklaasfeesten heel goed zelf kunnen bepalen hoe de Pieten eruit moeten zien. Daar hebben ze de politiek niet voor nodig. Joost Koomen stelde vast dat de geesten in de raad kennelijk helemaal niet rijp waren voor een uitspraak over de aanpassing van Zwarte Piet. Hij besloot daarom de motie in te trekken.