• De voorkeursvariant voor de Duinpolderweg van de provincies Noord- en Zuid-Holland.

    www.noord-holland.nl

De lange adem voor de Duinpolderweg

HAARLEMMERMEER De aanleg van de Duinpolderweg tussen de A4 en de Bollenstreek maakt de tongen al jarenlang los. Het is nu even stil maar ongetwijfeld niet voor heel lang. Er zijn honderden zienswijzen ingediend. Hoog tijd voor een tussenbalans. 

De plannen voor een nieuwe verbinding tussen de Bollenstreek, Haarlemmermeer en de A4 dateren al van jaren geleden. Toenmalig verkeerswethouder Michel Bezuijen maakte in 2012 in zijn veelbesproken Deltaplan Bereikbaarheid al melding van de vurig gewenste nieuwe route.

Frits Verhagen

Niet iedereen was direct enthousiast. Sommigen beweerden in die dagen dat de Duinpolderweg vooral een prestigeproject was van de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post, die wij gerust de geestelijke moeder van het megaproject mogen noemen.

Gedeputeerde Post heeft zich altijd een fervent voorvechtster van de Duinpolderweg getoond. Ook toen er een forse tegenwind opstak, toen minister Melanie Schultz van Haegen duidelijk maakte dat de rijksoverheid geen eurocent zou meebetalen aan de peperdure weg, gaf de provinciebestuurder de hoop niet op. Inmiddels lijkt de financiering van de weg, geschat op zo'n 200 miljoen euro, geen probleem meer.

De VVD-gedeputeerde van Verkeer en Vervoer heeft altijd steun gehad van Haarlemmermeer. De poldergemeente vindt het van groot belang dat er een nieuwe route komt tussen de A4 en de N206. De dagelijkse files aan de westkant van Haarlemmermeer zijn de politiek een doorn in het oog.

Vorige maand sprak de overgrote meerderheid van de gemeenteraad nog haar steun uit voor de komst van de Duinpolderweg. Alleen de fractie van GroenLinks was tegen. Woordvoerder Piet Schouten gaf aan dat meer asfalt helemaal geen oplossing is voor de verkeersproblemen in de regio.

VERKEERDE CIJFERS Nu zijn er meer mensen die beweren dat de Duinpolderweg helemaal niet nodig is. Vorige week zei een verkeersdeskundige als inspreker tijdens de raadsvergadering nog dat bij het onderzoek naar verschillende varianten voor de weg is uitgegaan van verkeerde cijfers. De deskundige wilde verder geen toelichting meer geven op die opvallende hartenkreet. Er is volgens hem al genoeg gezegd en geschreven over de Duinpolderweg.

De weg blijft vooralsnog de komende jaren op de politieke agenda. De pijn over de plannen zit daarbij vooral aan de andere kant van de Ringvaart. Er zijn actiegroepen gevormd die de aanleg met alle macht willen tegenhouden.

Nadat de twee provincies eind vorig jaar hun voorlopige voorkeur hebben aangegeven, zijn vooral de rapen in Hillegom gaar. Het verzet daar is groot doordat het voorstel is om de weg door een natuurgebied te laten lopen. Met de Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman valt te praten over een alternatief, zo zei hij eerder.

De protesten zijn in Haarlemmermeer aanzienlijk minder heftig, maar dat neemt niet weg dat ook hier op sommige plaatsen een roep klinkt om de plannen aan te passen. Bewoners van de Lisserdijk in Lisserbroek en Buitenkaag zijn faliekant tegen het voorkeurstracé. Ze hebben de projectgroep 'Hou het buitengebied open' opgericht. "Het tracé vanuit Lisse naar de A44 lost niets op", zegt bewoner Dennis van der Voort. "Er is daar geen onderbouwd probleem, maar deze route zorgt voor grote problemen op de overvolle A44. Bovendien doorkruist het beoogde tracé het laatste stuk open polderlandschap in Haarlemmermeer en de aan te leggen piekberging.Wij hebben alternatieven aangedragen."

SERIEUS Van der Voort heeft vorige maand ingesproken bij de gemeenteraad in Haarlemmermeer, maar hij heeft niet de indruk dat het belang van de dijkbewoners daar erg wordt meegenomen. "Maar gelukkig gaat de raad er niet over. We hebben onze zienswijzen naar de provincies gestuurd en ik heb er alle vertrouwen in dat ons standpunt daar serieus wordt bekeken."

De dorpsraad van Lisserbroek heeft om andere reden problemen met het voorlopig ontwerp. Volgens voorzitter Bert Mens is de extra brug over de Ringvaart voor openbaar vervoer en langzaam verkeer op een verkeerde plek gepland. De beoogde locatie zou niet goed uitpakken. Mens hoopt dat de plannenmakers tot inkeer zullen komen.
Maar er is meer tegenstand. Ook de dorpsraad van Abbenes is niet erg gelukkig met de voorlopige variant. "Wij vrezen dat Abbenes bij deze variant ten westen omsloten zal worden door uitvalswegen vanuit Lisse en Lisserbroek, terwijl ten zuidoosten ook de A44 en Schiphollijn Abbenes op enkele honderden meters omringen", zegt Ria Baars van de dorpsraad. "Daarmee zal het leefklimaat, het milieu en het woongenot in Abbenes ernstig worden aangetast."

VERDUBBELING Dan is er ook nog verzet in Hoofddorp waar de Nieuwe Bennebroekerweg onderdeel uitmaakt van de nieuwe route. In de plannen wordt de Nieuwe Bennebroekerweg verdubbeld van twee naar vier rijbanen. Een werkgroep van bewoners van het appartementencomplex AQUAradius en het Haarlemmermeer Lyceum in de Zuidrand is daar tegen. Volgens de groep is er een heel goed alternatief denkbaar, waarbij de toekomstige Duinpolderweg aansluit op de N205, achter het honkbalstadion langs.

De dorpsraad van Zwaanshoek zegt grotendeels tevreden te zijn. Zij plaatst wel een kanttekening biij een beoogde rondweg rond het dorp. "Voordat er een definitief besluit wordt genomen over deze rondweg willen wij eerst in overleg met het gemeentebestuur en de provincie het nut, de noodzaak, de gevolgen en ook de mogelijke alternatieven zoals flankerende maatregelen bespreken", zegt Gideon Duwel van de dorpsraad.

De honderden reacties uit de dorpen zijn als zienswijze naar de provincies gestuurd. Het is nu wachten op de reactie hierop. Als alle partijen het eens worden, kan de Duinpolderweg vanaf 2020 worden aangelegd.