• Het bord van het CRASH museum straks ergens anders in Haarlemmermeer.

    Joop Touw

CRASH wil nieuw onderkomen aan Rijnlanderweg

AALSMEERDERBRUG Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 heeft vergaande plannen voor een nieuw onderkomen aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep. Het museum is nu nog gehuisvest in het fort bij Aalsmeerderburg, maar hoorde eind vorig jaar dat de gemeente dit betonnen gebouw leeg wil verkopen.

Dat besluit kwam toen hard aan bij het bestuur van CRASH dat al snel kon rekenen op allerlei steunbetuigingen. Ook uit de hoek van de politiek die verantwoordelijk oud-wethouder Reneman nadrukkelijk vroeg nog eens naar het besluit te kijken. "Mede daardoor was 2018 een bijzonder jaar", aldus voorzitter Peter de Raaf tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het fort. Daar schetste hij onder andere het beeld van een museum op een ideale locatie dat enerzijds te maken kreeg met stijgende bezoekersaantallen (om deze reden is het aantal openingsuren uitgebreid), maar dat ook meteen moest nadenken over een verplichte verhuizing.

NIEUWBOUW Dat nadenken betekende onder meer nadenken over nieuwbouw op een andere locatie zoals de Boogaard-boerderij aan de Rijnlanderweg 1253. In en rond deze boerderij zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden mensen geholpen aan een onderduikadres. "Met zo'n specifieke historie is dit een ideale locatie voor het bouwen van een museum voor CRASH", aldus de voorzitter die voor alle voorbereidingen zo'n 2 jaar wil uittrekken.

De bezoekers van de receptie kon hij vervolgens al laten weten dat de nieuwe eigenaar van de Boogaard boerderij mee wil werken aan een dergelijk museumplan. "We willen hierover zo snel mogelijk met de nieuwe wethouder in gesprek", aldus de secretaris van het CRASH-bestuur Jan Springintveld.

ONDERZOEKSVRAAG Vooruitlopend op dat gesprek heeft het CRASH- bestuur al een onderzoeksvraag uitgezet bij meerdere klassen van het Kaj Munk College uit Hoofddorp, binnen het zogeheten technasium. Belangrijkste onderdeel van de opdracht aan de leerlingen is onderzoeken hoe de gewenste locatie aan de Rijnlanderweg (aantrekkelijk) kan worden ingericht voor diverse leeftijdsgroepen, met ruimte voor vooral echte materialen (waar je zelfs aan mag komen) en voor digitaal opgeslagen informatie en ruimte voor onderzoek.

"Het blijft jammer dat we uit het fort moeten", aldus de secretaris. "Maar het biedt ook kansen om het verhaal levend te houden en op die manier invulling te geven aan het credo van CRASH: 'Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren'.

VERHUIZING Het nieuwe college is bekend met de plannen van CRASH en wil graag met het bestuur in gesprek over een eventuele verhuizing naar de onderduikboerderij, laat wethouder Marja Ruigrok weten. "Het is een goed alternatief voor de huidige locatie. De gemeente zal de haalbaarheid van het plan toetsen." Over het fort zelf geeft de wethouder aan dat dit niet verkocht wordt maar verhuurd. "Een eventuele verhuizing van CRASH moet nog met het nieuwe college worden afgestemd."