• Pixabay.com

College omarmt aanleg van Tiny Forests

HOOFDDORP Het college van burgemeester en wethouders is groot voorstander van de aanleg van zogeheten Tiny Forests in de gemeente, een klein stukje wildernis ter hoogte van een tennisbaan. Dat heeft het college geantwoord op schriftelijke vragen van D66-fractievoorzitter Joost Koomen.

D66 pleitte in haar vragen nadrukkelijk voor de komst van mini-bosjes, omdat ze van groot belang zijn voor biodiversiteit,  ontspanning, natuureducatie, luchtzuivering, waterberging en C02-opslag. De vragen van D66'er Koomen waren het gevolg van een initiatief van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, om in twaalf gemeenten Tiny Forests aan te leggen.

Uit de brief van B en W aan de gemeenteraad blijkt dat de gemeente vier locaties heeft aangedragen voor dit initiatief, maar dat er geen enkele is geselecteerd door het IVN. Komend jaar is er een nieuwe ronde. Het college overweegt nog om zich daar voor in te schrijven.

Uit de antwoorden op de raadsvragen blijkt dat het college enthousiast is over mini-bossen. "Een Tiny Forest is een goede manier om bewustwording te creëren voor een
groene, gezonde en duurzame leefomgeving en het bevordert natuureducatie. Op
verstedelijkte plekken waar ruimtetekort bestaat, kan een Tiny Forest op korte termijn een impuls geven aan de biodiversiteit."

Los van de nieuwe locaties stelt het college ook dat er op dit moment al heel veel gebeurt om de biodiversiteit en het belang daarvan te vergroten. Als goede voorbeelden noemt het college alle activiteiten bij heemtuin De Heimanshof, de natuurlessen van milieucentrum NMCX en de nieuwe natuur in Park21.