• Het medialandschap in Haarlemmermeer is divers met volgens de gemeente voldoende kritische verslaggeving.

    Robert Joore

College Haarlemmermeer wijst lokaal mediafonds af: 'Voldoende kritische verslaggeving'

HAARLEMMERMEER Een lokaal mediafonds voegt niks toe aan het huidige medialandschap in Haarlemmermeer en moet daarom worden afgewezen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad vroeg vorig najaar in een motie om een onderzoek naar de lokale media. Aanleiding was het verdwijnen van enkele krantentitels en de toenemende druk waar met name de geschreven media mee te maken kregen.

LEIDS VOORBEELD De motie was een initiatief van toenmalig D66-raadslid Pablo Meegdes. Hij was bang voor verschraling van de lokale en regionale journalistiek. Meegdes pleitte voor een mediafonds naar Leids voorbeeld, waarmee onderzoeksjournalistiek zou kunnen worden betaald. Het initiatief werkt daar uitstekend en heeft al geleid tot vele aantrekkelijke journalistieke producties. Journalisten werken solo of in teamverband. Voordat er een bedrag wordt toegezegd (van vaak ettelijke duizenden euro's per onderwerp), buigt een commissie zich over de maatschappelijke waarde van het het product. Na een proefronde in 1017 heeft Het Leids Mediafonds begin mei in de tweede aanvraagronde voor negen journalistieke projecten in totaal 150.000 euro toegekend. Het gaat dan om bijvoorbeeld een artikel over Leids plastic, armoede, het wel en wee van wijkbewoners, de komst van Chinezen en regionale samenwerking. Er kwamen in overigens totaal 31 aanvragen binnen.

HOGE PRIJS Burgemeester en wethouders voelen in Haarlemmermeer echter niks voor een dergelijk fonds. Na een uitvoerig onderzoek is de conclusie dat het medialandschap divers is met voldoende kritische verslaggeving van de lokale politiek. Een mediafonds levert weliswaar goede journalistieke producten op, maar volgens het college wel tegen een hoge prijs. Bovendien voegt een fonds niks toe aan de huidige verslaggeving.

Dat komt ook doordat media zouden hebben aangegeven weinig tot niet gebruik te zullen maken van een eventueel mediafonds. "Ook zien wij een verschil in verantwoordelijkheden. Als gemeente zijn wij (deels) onderwerp van onderzoek door de media en het voelt minder zuiver als we dat onderzoek zelf meefinancieren en de hoogte van het beschikbare budget vaststellen."

De conclusie van het college is dat een mediafonds slechts beperkt zal bijdragen aan de waakhondfunctie van de journalistiek in Haarlemmermeer. B en W vinden al dat ze investeren in de kwaliteit van de lokale journalistiek door de bijdrage aan Meeromroep, die hoger ligt dan de landelijke norm.

Frits Verhagen en Eric Hoenson